АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА I КВАРТАЛ 2013 РОКУ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРАТІВСЬКОГО РАЙОНУ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

         За  підсумком Iкварталу  2013 року   рівень  виробництва промислового сектору економіки  району склав 129,8% до відповідного періоду минулого року. Всього із початку року вироблено промислової продукції на  5566,8тис. грн.

Єдине промислове підприємство району, а саме - ТОВ ″Оратівм’ясо″,  працює в галузі виробництва харчових продуктів.

 

                                    СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО     

            Станом на 25 квітня поточного року  сільськогосподарськими підприємствами району посіяно ярих зернових культур на площі 17629 га (57 % запланованих площ до посіву), в т.ч.: ранніх зернових – 3874 га (85 %), з них ярого ячменю – 3037 га (88 %), ярої пшениці - 492 га (70 %), гороху – 235 га (85 % до плану). Повністю посіяний соняшник на площі 4560 га,  цукровий буряк посіяно на площі 792 га ( 53 % до плану посіву), кукурудза на зерно  посіяна на 48 % запланованих площ (6058 га).

           Аналіз розвитку галузі тваринництва району за Iквартал 2013 року свідчить про те, що виробництво молока в сільгосппідприємствах району в порівнянні з показниками минулого року збільшилося на 74,5 тонн, або на 6,8 % і становить 1165,9 тонн, виробництво м’яса збільшилося на 1 % проти відповідного періоду минулого року і становить 326,9 тонн. За Iквартал поточного року обсяги реалізації  м′яса  склали 339,4 тонн, що на 55,6 % більше відповідного періоду минулого року.

          Чисельність поголів’я ВРХ по сільгосппідприємствах до початку року зменшилась на 13 гол. в т. ч. корів – збільшилося на 26 гол., свинопоголів’я –зменшилося  на 566 гол., поголів’я овець збільшилося на 2 голови. По сільськогосподарських підприємствах продуктивність корів молочного стада за січень-березень 2013 року становила 1063 кг, що на 96 кг більше проти відповідного періоду минулого року.

          Середньодобові привіси ВРХ по району становили  431 грами (менше на 44 грами проти відповідного періоду минулого року), свиней – 569 грам (більше на 16 грам проти відповідного періоду минулого року).

          На сьогодні в районі  є 27  молокоприймальних пунктів, з них 4   - тимчасово не працює.                    

 ПІДПРИЄМНИЦТВО

Одним із пріоритетних напрямків роботи райдержадміністрації є створення сприятливих умов  для започаткування та ведення підприємництва.

 Починаючи із 2012 року спостерігається приріст суб’єктів підприємницької діяльності як по юридичних, так і по фізичних особах – підприємцях. Зокрема, приріст суб’єктів підприємництва – юридичних осіб упродовж  Iкварталу становив 3 одиниці (5 зареєстровано, 2 – скасовано), по фізичних особах – підприємцях приріст становив 9 осіб (16 – зареєстровано, 7 – скасовано).

Станом на 1 квітня поточного року структура суб’єктів  малого і середнього підприємництва району має наступний вигляд:

-         69 % (416) – мікропідприємства;

-         14% (62) -  малі підприємства;

-         14 % (61) – фермерські господарства;

-         3 % (18) – середні підприємства.

За розрахунковими даними, питома вага надходжень до місцевого бюджету від діяльності малого бізнесу в загальних надходженнях до місцевого бюджету заIквартал 2013 рік становить 36 % (при  середньообласному показникові 27 %).

 

                                             ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За  січень-березень 2013 року підприємствами – забудовниками  району  будівельні роботи не проводилися.

За попередніми даними, у січні-березні 2013 року  введено  в  експлуатацію 1464 м2 загальної пл­ощі жи­тла, що в 1,6разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року Освоєно інвестицій у житлове будівництво на суму 1696,8тис. грн., що в 1,4разибільше проти відповідного періоду минулого року.

         У 2012 році  у розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 66,3  млн. грн. капітальних інвестицій, обсяг   інвестицій в основний капітал становить 61,9 млн. грн., що на 4,5 млн. грн. (7,9 %) більше   2011 року.

       Збільшення  обсягу інвестицій відбулося внаслідок того, що в 2012 році реалізувалися як соціальні інвестиційні проекти: 32,68 км газових мереж, в т.ч. газопровід-відвід до с. Новоживотів протяжністю 8,2 км, вартість введених в дію основних фондів складає 2806,5 тис. грн., розподільчий газопровід середнього тиску в с. Новоживотів протяжністю  24,484 км загальною вартістю 504,2 тис. грн.,  водопровід в с. Балабанівка протяжністю 15,5 км  вартістю 845 тис. грн., магазин в смт Оратів  вартістю  61,5 2, так і  великі за обсягом фінансування виробничі інвестиційні проекти – розробка Староживотівського гранкар’єру, де орієнтовна вартість освоєних інвестицій склала майже 10 млн. грн.; газопостачання зерносушарок ТОВ «Воїнське ХПП» с. Оратів, вартість робіт склала 733,3 тис. грн., реконструкція будівель масло-цеху під молокопереробний та виробничий цех по виготовленню сичужних сирів потужністю 500 кг/добу в с. Чагів,  вартість виконаних робіт становить 625,4 тис. грн.

         На сьогодні в районі реалізовуються такі  інвестиційні проекти:

         Виробничі:

         - реконструкція молочно-товарної ферми на 300 голів з встановленням доїльного залу в АКПП «Золота нива» с. Балабанівка;

         - завершення будівництва насіннєвого заводу потужністю 10 тонн за годину  та продовження будівництва зерносушильного комплексу для зберігання сільськогосподарської  продукції потужністю 17 тис. тонн одноразового зберігання зерна в ТОВ «Агробуд» смт Оратів;

         Соціальні:

         -  будівництво газопроводу-підводу до с. Якимівка протяжністю 5,2 км, вартість будівництва близько 1800 тис. грн., (виготовлена проектно-кошторисна документація вартістю 47 тис. грн., готуються документи на отримання  декларації про початок будівництва зазначеного об′єкта).

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

  Упродовж  2012 року сальдовий фінансовий результат підприємств усіх форм власності району залишався позитивним.

Фінансовий результат від діяльності суб’єктів підприємницької діяльності  району  за  2012 рік склав 63244,4тис.  грн. прибутку,  тоді як за  2011   прибуток складав  56768,1 тис. грн. (+6476,3 тис. грн.)  при зменшенні кількості суб’єктів господарської діяльності на 10 одиниць, які дали згоду на оприлюднення звітності про фінансові результати за 2012 рік.

Прибутково спрацювали 81,4 % підприємств  на суму 78816,8 тис. грн. У порівнянні із 2011 роком частка прибутково працюючих підприємств району зросла на 3,9 в. п.

 

                            ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі району за січень-березень 2013 року склав 5905,1 тис. грн. і зріс у порівнянні із відповідним періодом   2012 року у діючих цінах  на  12,5 %,  або на 657,5 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг за січень-березень 2013 року склав 973,0 тис. грн., що  на  31,6 %, або 449,4 тис. грн.  менше відповідного періоду минулого року. Зменшення обсягу реалізованих послуг обумовлене  тим,  що такі підприємства, як ТОВ ″Віст-Транс″ та ПП ″Поділляземдокумент″ зменшили обсяг наданих послуг, а ВКТ ″Стиль-ЛТД″ таЛиповецьке управління поштового звязку № 3 виключені з передіку звітуючих підприємств в районний відділ статистики.

 Населенню реалізовано послуг на 506,2 тис. грн., що становить 52,0 % від загальних обсягів і на  2,7 %  (9,2 тис. грн.) менше проти  відповідного періоду минулого року.

                             

                               РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Рівень оплати електроенергіїспоживачами району за січень-березень  2013 року становив 92,5 % при 88,6 % за січень-березень  2012 року.           Заборгованість за електроенергію станом на 01 квітня 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становила  457,1 тис. грн. і в порівнянні із   початком року зменшилась на 129,1 тис. грн. (на 22,0  %).

Заборгованість в розрізі споживачів наступна:

-       по установах, що фінансуються з державного бюджету –  3,1 тис. грн.,

-       по установах, що фінансуються з місцевого бюджету –0,4 тис. грн.;

-       по населенню борг порівняно з початком 2013 року зменшився на 0,6 тис. грн. (на 0,1 %)  і становив  530,9 тис. грн.

В розрахунках за природний газ  рівень оплати населенням,  бюджетними та господарюючими  установами і організаціями станом на 01 квітня 2013 року   склав  87,5 %.

На звітну дату заборгованість населення за спожитий природний газ збільшився до початку року на 46,1 тис. грн., і становила 536,0 тис. грн., також спостерігається збільшення заборгованості по виплаті пільг та субсидій  за спожитий природний газ  на суму 303,4 тис. грн. до початку року. Низький рівень оплати за природний газ спостерігається по установах, які фінансуються за рахунок коштів  державного бюджету – 56,5 %. Іншими споживачами проведена попередня оплата за природний газ на суму 464,0 тис. грн.

Розрахунки споживачів за водопостачаннястаном на 01 квітня 2013 року становили  101,1 % і заборгованість до початку року  зменшилася  на 0,9 тис. грн. Загальний борг станом на звітну дату становив 7,7  тис. грн.

В цілому розрахунки споживачів за використані енергоносії за січень-березень  поточного року проведено на 92,5 %, що на 8,1 в. п. менше  до початку року.                                   

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

         Надходження до зведеного бюджету по району зрослиза січень-березень2013року проти  відповідного періоду 2012 року на 19,3 %, або на 929,3 тис. грн. і становлять 5740,1 тис. грн.  В тому числі надходження до загального фонду Державного бюджету зменшилися  на 27,3 %, або на 275,3 тис. грн. і склали 733,6 тис. грн.

           Питома вага надходжень до Державного бюджету в загальній сумі надходжень до Зведеного бюджету  складає 12,8 %.

За січень-березень 2013 року до бюджету району ( загальний і спеціальний фонд) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 4474,0 тис. грн., що на 31,9 %, або на 1082,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі за рахунок:

-         податку  на доходи фізичних осіб на 324,7 тис. грн., або на 17,0 %;

-         плати за землю на 362,4 тис. грн., або на 45,9 %.

          За січень-березень 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів в сумі 3529,2 тис. грн., що становить 115,0 %   плану на січень-березень місяць 2013 р. Додатково отримано до плану 462,7 тис. грн. До розрахункових показників Міністерства фінансів України на 2013 рік надходження доходів до загального фонду району виконано на  105,6 %.

            Із 28 – ми сільських і селищної рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах  по уточнених планах на січень-березень 2013 року 25 рад.

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району отримано 9223,0 тис. грн. дотацій, або 98,1 % та 6045,0 тис. грн. субвенцій з Державного бюджету, або 82,7 % до плану ( недоотримано  1261,3 тис. грн.).

            За січень-березень 2013 року по бюджету району проведено видатків в сумі 21617,9 тис. грн., що становить 23,6 % плану на рік. В першу чергу кошти спрямовувались на фінансування  соціально-культурної сфери: за січень-березень на зазначені цілі використано 18531,2 тис. грн., -  це 85,7 % усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 9389,8 тис. грн. (проти відповідного періоду минулого року ріст 758,3 тис. грн., або 8,8 %), на охорону здоров’я – 1199,2 тис. грн., (відповідно ріст на 93,0 тис. грн., або на 10,3 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 6844,7 тис. грн. (відповідно ріст на 1119,6 тис. грн. або на 19,5 %), на культуру – 1029,7  тис. грн. ( ріст на 129,5 тис. грн., або на 14,4 % ).

            В структурі надходжень податків і зборів по Оратівському районі  за січень-березень  2013 року найбільшу питому вагу займають податок на доходи фізичних осіб (63,5 %),  плата за землю  (32,6 %).

       Обсяг податкової заборгованості до бюджету району станом на 01 квітня 2013 року становив 88,9 тис. грн. в тому числі:

-                     ПДВ – 11,0 тис. грн.;

-                     податку на доходи  фізичних осіб – 1,8 тис. грн.;

-                     податок на прибуток  підприємств – 35,6 тис. грн.;

-                     єдиний податок – 23,9 тис. грн.

 

                              ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В районі забезпечено виплату всіх пенсійних зобов’язань.

За січень-березень 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Оратівському районі з усіх джерел фінансування,  надійшло 27241,0 тис. грн. Із них власні надходження становлять 6517,2 тис. грн. Проти показників відповідного періоду 2012 року  власні надходження зросли на 106,3 %, або на 384,9 тис. грн. Зростання  власних надходжень відбулося в основному за рахунок збільшення надходжень від сплати єдиного соціального внеску.

У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду  район залишається дотаційним. За січень-березень 2013 року в районі виплачено пенсій та грошової допомоги 27583,2 тис. грн., що на 3509,0 тис. грн., або на 14,6 % більше, ніж за відповідний період  минулого року.

Станом на 01 квітня поточного року  заборгованість по внесках до Пенсійного  фонду України становить 30,4 тис. грн., по сплаті єдиного соціального внеску 29,6 тис. грн.

Найбільший боржник по сплаті внесків до Пенсійного фонду – Оратівська СЕС ( сума боргу складає 3189 грн.).

Станом на 01 квітня 2013 року в районі фактично отримують пенсії 7453 особи (на 211 осіб менше проти відповідного періоду минулого року). На 01 квітня 2013 року середньомісячний розмір пенсії становив 1225 грн. 76 коп. і зріс, у порівнянні з 01 квітня 2012 на 17,8 % (становив 1040 грн. 96 коп.).

 

                                

  ЗАРОБІТНА ПЛАТА

За січень-березень 2013 року, за розрахунками управління економіки, середньомісячна заробітна плата становила 2025,3 грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 9,7 % (178,5 грн).

В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в районі за січень-березень  2013 року досягнуто у промисловості, транспорті та зв’язку – 2337,0 грн.  (в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс на 18,2 %, або на 359,6 грн.), бюджетній сфері, де середньомісячна заробітна плата становить – 2092,3 грн. (+10,7 %, або +202,0 грн.), працівників агропромислового комплексу – 1737,0 грн. ( +5,3 % , або + 87,1 грн.).

 

                              ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Упродовж I кварталу поточного року дещо погіршилася ситуація на зареєстрованому районному ринку праці.

         Станом на 01 квітня  2013 року чисельність незайнятого населення, що стояла  на  обліку в районному центрі  зайнятості, становила 1010 осіб, що на 10,6 % (97 чол.) більше, ніж станом на 01 квітня 2012 року. Чисельність безробітних станом на 01 квітня 2013 року становила  1006 осіб  проти 909 осіб за такий же період 2012 року. Завдяки цьому, зареєстрований рівень безробіття за січень-березень  цього року становив 8,51 % і в порівняні із аналогічним періодом 2012 року він збільшився на 0,85  в. п.

За січень-березень  поточного року в  районі створено 26 нових робочих місць, що на 2 робочих місця менше, ніж за січень-березень  2012 року.

           В районі проводиться робота по виявленню тіньової зайнятості. З початку року проведено 4 засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За результатами діяльності  робочої групи здійснено 7 перевірок суб’єктів підприємництва, легалізовано два робочих місця.

 

                                                                           Управління економіки

                                                                            райдержадміністрації                                                                          

                                                                            23.04.2013 року                                                                                                     

Повернутись