Регуляторна політика

Регуляторна політика

                  

                      План  підготовки проектів регуляторних  актів

     Оратівської райдержадміністрації на 2013 рік (оновлений)               

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          ″Затверджено″

                                                          Заступник голови

                                                          районної державної адміністрації                                                                                                     Колонюк Г.В.

                                                                                                                                                                                    12 вересня  2013 року 

                                                                                                

 

                            ОНОВЛЕНИЙ ПОТОЧНИЙ ПЛАН

                        підготовки проектів регуляторних актів

                   Оратівської районної державної адміністрації

                                               на 2013 рік

 

з/п

                  Назва

проекту регуляторного акта

Термін

виконання

    Виконавець

1

2

3

4

        1

Проект  розпорядження  голови райдержадміністрації  ″Про затвердження  Положення про Центр  надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації ″

жовтень 2013     року

Управління економіки райдерж-адміністрації

2

Проект  розпорядження  голови райдержадміністрації  ″Про затвердження  Регламенту Центру  надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації″

жовтень 2013     року

Управління економіки райдерж-адміністрації

     Начальник управління економіки

     райдержадміністрації                                           М.Г.Янковий

 

УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22600, смт  Оратів, вул. Леніна 78, тел/ факс 2-15-05

Е-mail: oratov_rda@ukrpost.ua

 

04.12.2013 № 01-34/4437                                                    

                             

                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних актів:

- розпорядженняголови Оратівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр  надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»;

- розпорядженняголови Оратівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру  надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»

Оратівська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднює на офіційному веб-сайті Оратівської районної державної адміністрації в мережі Інтернет за адресою: orativrda.org.ua. в підрозділі «Регуляторна політика»  розділу «Економіка» проекти розпоряджень голови Оратівської районної державної адміністрації:

-         «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» разом із аналізом регуляторного впливу;

-         «Про затвердження Регламенту Центру  надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» разом із аналізом регуляторного впливу.

Проекти розпоряджень розроблені відповідно до вимог Закону України    «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України  від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про  центр надання адміністративних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»  з метою затвердження Положення та Регламенту  Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації.

Проектом розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації" встановлюється порядок утворення, визначаються основні завдання Центру його Адміністратора та керівника, встановлюється час прийому суб'єктів звернення.

Проектом розпорядження голови райдержадміністрації "Про затвердження Регламенту Центру  надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації" визначаються вимоги до приміщення Центру, зокрема щодо облаштування секторів прийому, інформування, очікування та обслуговування. Встановлюється порядок керування чергою у Центрі, приймання документів їх опрацювання та видачі вихідного пакету документів. Також визначається порядок оскарження дій або бездіяльності адміністраторів Центру.

Зазначені проекти приймаються з метою організації надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень; спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Пропозиції та зауваження прийматимуться у письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження на адресу:

-         розробника: 22600, Вінницька обл., смт Оратів, вул. Леніна 78, управління економіки райдержадміністрації або на електронну адресу райдержадміністрації: oratov_rda@ukrpost.ua

-         Державної служби України з питань регуляторної політики: 01100            м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, або на електронну адресу mail@dkrp.gov.ua

 

Голова районної державної

    адміністрації                                                                       Г. Кириленко

 

 

УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                       (ПРОЕКТ)

 

            від “    ”________2014 р.                                                     № ____

                                    

  

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних послуг

при Оратівській районній державній

адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 39, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 20 лютого 2013 року «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Оратівському районі:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації, що додається.

2. Відділу правового та кадрового забезпечення райдержадміністрації (Друзь П. І.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Оратівського районного управління юстиції Вінницької області.

 Дане розпорядження набирає чинності з часу його державної реєстрації.

3. Сектору інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю апарату райдержадміністрації (Нижник О. М.)  забезпечити оприлюднення розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Колонюк Г. В.

 

Голова районної державної

        адміністрації                                                      Г. В. Кириленко

 

                                                                                                        

                                                                          Додаток                                                                                                                                                                                                                  Затверджено                                                                 розпорядженням голови                                                         райдержадміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг при  

Оратівській районній державній адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг  при Оратівській районній  державній адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою  районної державної адміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Центру, утвореного при районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

14. Здійснення функцій з керівництва, матеріально-технічного забезпечення та відповідальність за організацію діяльності Центру покладається на відділ послуг управління економіки райдержадміністрації. Центр, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації, очолює начальник відділу послуг управління економіки райдержадміністрації. Начальник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

15. Начальник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові  районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах району за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою  райдержадміністрації.

18. У Центрі встановлюється наступний час прийому суб’єктів звернення:

- понеділок, середа, п’ятниця, субота з 8.00 до 15.00;

- вівторок, четвер з 8.00 до 20.00.

- неділя вихідний день.

Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід.

За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

Проект підготовлений:

Управлінням економіки

райдержадміністрації

Начальник управління                                                           М. Г. Янковий

 

 

 

                                       АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ                                                   

проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації».

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови райдержадміністрації                           Г. Колонюк

"__"  __________ 2013р.

Керівник апарату райдержадміністрації                          Ж. Журомська

"__"  __________ 2013р.

Начальник відділу правового та кадрового

забезпечення апарату райдержадміністрації                  П. Друзь

"__"  __________ 2013р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної

роботи, запобігання та протидії корупції відділу

контролю апарату райдержадміністрації                        С. Мороз

"__"  __________ 2013р.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Оратівської районної державної адміністрації

«Про затвердження Положення про Центр надання

адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Необхідність прийняття розпорядження голови Оратівської райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі регулювання.

          Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в  районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором.

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг –  адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг приОратівській районній державній адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- визначення  завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора,  при організації надання адміністративних послуг через  адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії  адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись управлінням економіки райдержадміністрації шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу, публікуватись в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті райдержадміністрації.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-       відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-       дотримання принципу організаційної єдності;

-       раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-       мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-       вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-       мінімізація корупційної складової;

-       оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-       налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-       формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

      

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-       доступність та зручність;

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-       отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-       доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

-       доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-       отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

7. Запропонований строк дії регуляторного акта.

         Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

         У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг;

         - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

        - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній термін розгляду звернення;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

   Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних із дією цього акта  не зміниться.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територію району зокрема, на 413  суб’єктів господарювання та 22  тис.  жителів.

У зв’язку із можливістю отримання адміністративних послуг засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Інформування суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта буде здійснюватись через офіційний веб-сайт райдержадміністрації:  oratov_rda@ukrpost.ua

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Виконавцем заходів з відстеження результативності цього розпорядження є управління економіки райдержадміністрації.

Звіти про відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації будуть розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації:  oratov_rda@ukrpost.ua.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

 

Управлінням економіки райдержадміністрації

Начальник управління                                                  М. Г. Янковий                                                                                                                                                 

 

                                                                                

 

УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

            від “___    ” ____________  2014 р.                             № ____    

                                    

  

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних

послуг при Оратівській районній

державній адміністрації

Керуючись ст. ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

1. Затвердити   Регламент  Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації (додається).

2. Відділу правового та кадрового забезпечення райдержадміністрації      (Друзь П. І.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Оратівського районного управління юстиції Вінницької області.

 Дане розпорядження набирає чинності з часу його державної реєстрації.

3. Сектору інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю апарату райдержадміністрації (Нижник О. М.)  забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної державної

          адміністрації                                           Г. В. Кириленко

     

                                                                                                                                                                   

                                                                               Додаток                                                                                Затверджено                                                                      розпорядження голови                                                                      райдержадміністрації

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації

 І. Загальні положення

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг при Оратівській  районній  державній адміністрації (далі – Центр), зокрема, порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами  центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центрта Регламентом Центру.

3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

4. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється відповідно до принципів:

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

2) стабільності;

2) рівності перед законом;

3) відкритості та прозорості;

4) оперативності та своєчасності;

5) доступності інформації про надання адміністративних послуг;

6) захищеності персональних даних;

7) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

8) неупередженості й справедливості;

9) доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

 

                ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

         5.Центр розміщується  у приміщенні, яке знаходиться у центральній частині селища, і яке є зручним  для суб’єктів звернення місцем.На вході будівлі розміщається інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

6. Графік роботи Центру затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації,  відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».   

7. Вхід до Центру облаштовується пандусами для осіб із обмеженими фізичними можливостями.

8. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині Центру здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Відповідно до цього в центрі облаштовується:

-         сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому

здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру;

-         сектор інформування, у якому здійснюється ознайомлення   суб’єктів

звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У цьому секторі розміщуються відповідні інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Сектор облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів;

-         сектор очікування, у якому створюються умови для очікування черги для

подачі та отримання необхідних документів. У секторі встановлюється достатня кількість стільців, крісел, тощо. За потреби сектор обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають  проблеми із зором;

-         сектор обслуговування, у якому здійснюється обслуговування суб’єктів

звернення. Сектор утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Робоче місце працівників сектору має інформаційну табличку із зазначенням номера робочого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

Площа секторів очікування та обслуговування має бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування має бути не меншою 50 кв. метрів.

Закрита зона призначається виключно для опрацювання документів, пошти,

збереження документів, справ, журналів і т.д.

          9. У приміщенні Центру на інформаційних стендах  розміщується інформація про:

1) найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються  через Центр та відповідні  інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для  звернення за отриманням адміністративних послуг, а також   зразки їх заповнення;

8) платіжні  реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

9)  супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

10) порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через Центр, а також рішень, дій та бездіяльності працівників Центру;

11) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні   телефони, адресу електронної пошти;

12) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

13) користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

14) положення про Центр;

15) регламент Центру.

10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр,  розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці.

11. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування  та мають вільний доступ.

12. Райдержадміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, яка зазначена у пункті 9 цього Регламенту та відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація. 

13. Інформація, яка розміщується у приміщенні Центру та на інформаційних ресурсах, веб-сайті повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сайті, має бути зручною для пошуку та копіювання.

14. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

15. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у Центрі у спосіб аналогічний до способу звернення. 

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватись адміністративні послуги безпосередньо такими  суб’єктами.       

         ІІІ. Інформаційна і технологічнакартки адміністративних послуг

17. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

18. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг.

19. Райдержадміністрація а також керівник Центру можуть  вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

20. У разі внесення змін до законодавства щодо надання  адміністративної послуги, суб’єкт її надання  своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення  змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

ІV. Інформування та консультування  суб’єктів звернення про надання адміністративних послуг

21. Допомогу суб’єктам звернень у Центрі надає адміністратор:

1) за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенціїЦентру;

2) консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізитів для сплати адміністративного збору;

3) надає іншу інформацію та допомогу, що  необхідні суб’єктам звернення перед прийомом в суб’єктів надання адміністративних послуг.

                V. Керуваннячергою у Центрі

22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у Центрі вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

23. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

24. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час.  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті районної державної адміністрації. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. Попередній запис анулюється в разі запізнення суб’єкта звернень на прийом до адміністратора протягом трьох годин.

25. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

VІ. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

26. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (далі вихідний пакет документів) здійснюється виключно у Центрі.

27. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформляються місцевим  дозвільним центром та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

28.Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто,  через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

29. У разі коливхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження.

30Адміністратор перевіряє відповідність вхідного  пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустив  неточності або помилки під час  заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкту звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в  їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакета документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

31.  Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

32. Адміністратор складає опис вхідного пакета документів у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї у двох примірниках.

33. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення електронного документообігу – в електронній формі.

34. Адміністратор під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також  спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та /або електронній формі.

35. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

36. У разі коли вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення,  адміністратор не пізніше наступного робочого  дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку. 

37. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

38. При реєстрації вхідного пакета з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакета документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

39. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакета документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

40. У випадку неусунення  суб’єктом      звернення  недоліків вхідного пакета документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

41. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

42.  Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли  адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги. 

VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

43. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакета документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакета документів вносяться адміністратором до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

44. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом отримання останнім у Центрі пакета документів або в інший спосіб.

45. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та /або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім суб’єктам надання адміністративних послуг. Зведення матеріалів справи здійснюється суб’єктом надання адміністративної послуги, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

46. Після отримання справи, суб’єкт надання адміністративної послуги  зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

47. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

48.Суб’єкт надання адміністративної   послуги зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

49. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

50. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

-  своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про  хід  розгляду справи.

У разі виявлення факту  порушення вимог законодавства щодо  розгляду справи (строків надання адміністративної послуги, тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника Центру.

51. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, суб’єкт надання адміністративної послуги повинен врахувати, чи може отримання    від   суб’єкта    звернення    додаткових   пояснень,    інформації,  документів    позитивно вплинути   на    зміст    цього   рішення, та   відповідно – забезпечити   право    суб’єкта        звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове  витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.

VІII. Передача результатів надання адміністративних послуг

суб’єкту звернення

52. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та передати його до  Центру, про що зазначається в листі про проходженні справи.

53.  Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє  про результат надання адміністративної  послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в  описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

54. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його уповноваженому представникові) у разі  пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його  повноваження,  або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається у матеріалах справи.

55. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного терміну у Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

56. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду  справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі),  негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

57. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у Центрі у паперовій та/або електронній формі.

58. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратор і керівник Центру.

59. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній  (відскановані документи) формі, зокрема  заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені райдержадміністрацією, як органом, що утворив Центр, зберігаються у Центрі.

 Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

     ІХ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

60. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

61. Скарга, яка подається до Центру, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VI цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

62. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.

63. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

64. У Центрі облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

Х. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників Центру

65. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та/або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

66. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність, адміністраторів (працівників) Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

67. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника Центру є посадова особа, яка призначає  керівника Центру на посаду.

68. Керівник Центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник Центру має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

69. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників Центру.

 

Проект підготовлений:

Управлінням економіки

райдержадміністрації

Начальник управління                                   М. Г. Янковий

 

 

                         АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ                                                   

проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації». 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови райдержадміністрації                 Г. Колонюк

«___»________ 2013 року

Керівник апарату райдержадміністрації                Ж. Журомська

«___»________ 2013 року

 

Начальник відділу правового та кадрового

забезпечення апарату райдержадміністрації             П. Друзь

«___»________ 2013 року

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної

роботи, запобігання та протидії корупції відділу

контролю апарату райдержадміністрації                   С. Мороз

«___»________ 2013 року

 

                             

Аналіз регуляторноговпливу

розпорядження голови Оратівської районної державної адміністрації  «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації»

 

         1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Необхідність прийняття розпорядження голови Оратівської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

         2.  Цілі регулювання.

          Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в  Центрі надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг –  адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому  адміністратором.

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг –  адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання  адміністративних послуг у Центрі.

Прийняття даного  розпорядження вирішить існуючу проблему щодо забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні у чітко визначені строки, з мінімальними витратами часу. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській  районній державній адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністраторів;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- визначення  завдань та обов’язків адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністраторів, при організації надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись управлінням економіки райдержадміністрації шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу, публікуватись в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті райдержадміністрації.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-       відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-       дотримання принципу організаційної єдності;

-       раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-       мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-       вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-       мінімізація корупційної складової;

-       оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-       налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-       формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

      

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-       доступність та зручність;

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-       отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-       доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

-       доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-       отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

            Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Прогнозованими  показниками результативності регуляторного акта є: кількість видів адміністративних послуг, що будуть надаватись через Центр, розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта,кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг), рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,кількість наданих адміністративних послуг,середній термін розгляду звернення, кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.    

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних із дією цього акта  не зміниться.

  Дія даного регуляторного акта поширюється на територію району зокрема, на 413  суб’єктів господарювання та 22  тис.  жителів.

У зв’язку із можливістю отримання адміністративних послуг засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Інформування суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта буде здійснюватись через офіційний веб-сайт райдержадміністрації:  oratov_rda@ukrpost.ua

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Виконавцем заходів з відстеження результативності цього розпорядження є управління економіки райдержадміністрації.

Звіти про відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації будуть розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації: oratov_rda@ukrpost.ua.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

Управлінням економіки райдержадміністрації

Начальник управління                               М. Г. Янковий                                                                                       

 

  План  підготовки проектів регуляторних  актів
     Оратівської райдержадміністрації на 2014 рік 

                                                    

                                                        ″Затверджено″

                                                          Голова районної

                                                          державної адміністрації                                                                                                    Г. Кириленко

                                                                                                                                                                                    09 грудня  2013 року

 

                                           ПОТОЧНИЙ ПЛАН

                        підготовки проектів регуляторних актів

                   Оратівської районної державної адміністрації

                                               на 2014 рік

 

з/п

                  Назва

проекту регуляторного акта

Термін

виконання

    Виконавець

1

2

3

4

        1

Проект  розпорядження  голови райдержадміністрації  ″Про  організацію роботи Центру надання адміністративних послуг при Оратівській  районній державній адміністрації″

січень 2014     року

Управління економіки райдерж-адміністрації

 

     Начальник управління економіки

     райдержадміністрації                                                М.Г.Янковий

 

 

УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22600, смт  Оратів, вул. Леніна 78, тел/ факс 2-15-05

Е-mail: oratov_rda@ukrpost.ua

 

12.12.2013 № 01-34/4549                                       

                             

                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта -  розпорядженняголови Оратівської районної державної адміністрації «Про організацію роботи Центру   надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»

Оратівська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднює на офіційному веб-сайті Оратівської районної державної адміністрації в мережі Інтернет за адресою: orativrda.org.ua. в підрозділі «Регуляторна політика»  розділу «Економіка» проект розпорядження голови Оратівської районної державної адміністрації «Про організацію роботи Центру   надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації».

Проект розпорядження розроблений відповідно до вимог Закону України    «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України  від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про  центр надання адміністративних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»   з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарської діяльності.

Проектом розпорядження  передбачаєтьсязатвердження   переліку суб’єктів надання адміністративних послуг та переліку адміністративних послуг, що будуть надаватись у Центрі надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації.

Пропозиції та зауваження прийматимуться у письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження на адресу:

-         розробника: 22600, Вінницька обл., смт Оратів, вул. Леніна 78, управління економіки райдержадміністрації або на електронну адресу райдержадміністрації: oratov_rda@ukrpost.ua

-         Державної служби України з питань регуляторної політики: 01100            м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, або на електронну адресу mail@dkrp.gov.ua

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                  Г. Кириленко

 

 

                                                                       

 

УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            

                                           РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                     (ПРОЕКТ)

 

   ___    _________  2014року                                                     № ____      

                                 

Про організацію роботи Центру надання

адміністративних послуг при Оратівській

районнійдержавній адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 30-32, 38, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 8, 12, 20 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарської діяльності, забезпечення  відкритості інформації про діяльність органів державної виконавчої влади:

1.     Затвердити склад Центру надання адміністративних послуг  при Оратівській районній державній адміністрації (далі Центр), що додається.

 2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються суб’єктами їх надання в Центрі, що додається.Суб’єктам надання адміністративних послуг здійснювати надання адміністративних послуг в Центрі відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку інформаційних та технологічних карток.

 3.Затвердити  графік роботи Центру:

- понеділок, середа, п’ятниця з 8.00 до 17.00;

- вівторок, четвер з 8.00 до 20.00;

- субота з 8.00 до 14.00.

- неділя–вихідний день.

Прийом суб’єктів звернень здійснювати без перерви на обід.          Керівнику Центру, організувати роботу свою та адміністраторів із розрахунку тривалості робочого часу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.                                                                                                          4. Суб’єктам надання адміністративних послуг забезпечити здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернення згідно з графіком затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг у дні та години роботи Центру надання адміністративних послуг.                                                                               5. Відділу правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації (Друзь П. І.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Оратівського районного  управління юстиції Вінницької області.                                                   Дане розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.                                  6. Відділу інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.                                                                                                      7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної

          адміністрації                                     Г. КИРИЛЕНКО

 

 

                                                                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                         Розпорядження голови                                                                                     райдержадміністрації

 

С К Л АД

Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації

                                                

- Відділ послуг управління економіки райдержадміністрації;

- єдиний дозвільний центр у Оратівському районі ( Державний адміністратор  

  апарату райдержадміністрації та представники Центру);

-управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

- відділрегіонального розвитку, містобудування та архітектури, житлово-

  комунального господарства, цивільного захисту  райдержадміністрації;

-відділ освіти райдержадміністрації;

-сектор  у справахсім’ї та фізичної культури і спорту  райдержадміністрації;

- служба у справах дітейрайдержадміністрації;

-Оратівське районне управління юстиції Вінницької області;

- управління Пенсійного фонду України в Оратівському районі;

-відділ Держземагентства у Оратівському районі;

-Оратівський районний сектор управління Державної міграційної служби

  України у Вінницькій області;

 

 

                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                             Розпорядження голови                                                                                     райдержадміністрації

 

П Е Р Е Л І К

адміністративних послуг, що надаються суб’єктами їх надання в Центрі надання адміністративних послугпри Оратівській районній державній адміністрації

 

1. Надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3. Надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Видача дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи та змін до них.

5. Внесення змін до відомостей про юридичну особу,які містяться в Єдиному державному реєстрі.

6. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

7.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

8. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

9. Державна реєстрація юридичної особи.

10. Видача висновку про наявні обмеження щодо використання земельних ділянок.

11. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

12. Видача будівельного паспорта індивідуальному забудовнику.

13. Оформлення паспорта прив’язки тимчасових споруд.

14. Погодження містобудівної та проектно-кошторисної документації.

15. Встановлення статусу та видача посвідчень учасника війни.

16. Встановлення статусу та видача посвідчень інваліда війни.

17. Встановлення статусу та видача посвідчення члена сім'їзагиблого

(померлого) ветерана війни.

18. Встановлення статусу та видача посвідчення жертви нацистських переслідувань.

19. Встановлення статусу та видача посвідчення  ветерана праці.

20. Встановлення статусу «дитина війни» та поставлення відповідного штампу в пенсійному посвідченні.

21. Видача посвідчення дитині-інваліду або інваліду з дитинства.

22. Видача акта обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств для здійснення господарської діяльності із металобрухтом.

23. Видача страхового свідоцтва.

24. Видача Пенсійного посвідчення.

25. Видача паспорта громадянина України особам, які досягли 16 річного віку.

26. Вклеювання фотографій до паспорта України при досягненні 25-ти і 45-ти річного віку.

27. Видача паспорта громадянина України замість втраченого чи пошкодженого.

28. Видача  проїзного документа дитини для виїзду за кордон.

29. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

30. Видача  довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

31. Видача витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

32. Видача з  Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

33. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

34. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення.

35. Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

36. Видачавитягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення.

38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

39.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем).

40.Державна реєстрація обмежень у використанні земель.

41. Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

42. Видача  витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

 

                    АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ                                                   

 

проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації». 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови райдержадміністрації              Г. Колонюк

«___»________ 2013 року

Керівник апарату райдержадміністрації              Ж. Журомська

«___»________ 2013 року

Начальник управління економіки

Райдержадміністрації                                            М. Янковий

«___»________ 2013 року

Начальник відділу правового та кадрового

забезпечення апарату райдержадміністрації           П. Друзь

«___»________ 2013 року

Головний спеціаліст з питань взаємодії

з правоохоронними органами, оборонної

роботи, запобігання та протидії корупції відділу

контролю апарату райдержадміністрації                   С. Мороз

«___»________ 2013 року

 

 

                                   Аналіз регуляторноговпливу

розпорядження голови Оратівської районної державної адміністрації  «Про організацію роботи  Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації»                     

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.                                Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.                                                  Необхідність прийняття розпорядження голови Оратівської райдержадміністрації «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в  районі:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг. 

2.  Цілі регулювання.                                                                                           Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.                                                                                        Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в  Центрі надання адміністративних послуг.                                                                                                     Прийняття цього акта чітко визначить структуру Центру та перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр, затвердить графік його роботи.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.   

           У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг –  адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

          Прийняття даного  розпорядження вирішить існуючу проблему щодо забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні у чітко визначені строки, з мінімальними витратами часу. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.    Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження структури, переліку адміністративних послуг та графіка роботи Центру адміністративних послуг при  Оратівській  районній державній адміністрації, яким передбачено:

- створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністраторів, при організації надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.                                                                         Таким чином, дія цього регуляторного акта дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.                                                                                Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.                                 На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись. Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

        Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.                                                                                                      Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акта є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

 Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.                                         

       Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватись управлінням економіки райдержадміністрації шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

         Звіти по відстеженням даного регуляторного акта будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу, публікуватись в засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-       відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-       дотримання принципу організаційної єдності;

-       раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-       мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-       вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-       мінімізація корупційної складової;

-       оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-       налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-       формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

      

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-       доступність та зручність;

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-       отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-       доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

-       доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-       отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

7.Запропонований строк дії регуляторного акта.                                                Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію роботи  Центру надання адміністративних послуг при  Оратівській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

  8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

       Прогнозованими  показниками результативності регуляторного акта є: кількість видів адміністративних послуг, що будуть надаватись через Центр, розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг), рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, кількість наданих адміністративних послуг.

         Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних із дією цього акта  не зміниться.

         Дія даного регуляторного акта поширюється на територію району зокрема, на 413  суб’єктів господарювання та 22  тис.  жителів. У зв’язку із можливістю отримання адміністративних послуг засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

         Інформування суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта буде здійснюватись через офіційний веб-сайт райдержадміністрації: orativrda.org.ua.  

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.                                                        З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.         Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.                                                                           Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.       Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.            Виконавцем заходів з відстеження результативності цього розпорядження є управління економіки райдержадміністрації.              Звіти про відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації будуть розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації: orativrda.org.ua.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

Управлінням економіки райдержадміністрації

                                                                                         

Начальник управління                                      М. Г. Янковий