Регуляторна політика

Відстеження результативності дії регуляторних актів

Базове відстеження результативності

регуляторного акта

 

Назва документу: проект розпорядження голови  Оратівської районної  державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»

Статус документу: проект розпорядження.

Дата прийняття: січень 2014 року.

Мета регулювання: реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.

Мета дослідження:мета базового дослідження полягає у визначені ефективності регуляторного акта – проекту розпорядження голови райдержадміністрації  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» шляхом аналізу  даних моніторингу кількості звернень суб’єктів підприємницької діяльності та громадян до органів виконавчої влади, які надавали адміністративні послуги у 2013 році.

Відстеження результативності даного регуляторного акта проведено його розробником – управлінням  економіки Оратівської  райдержадміністрації.

Інформацію про розробку проекту розпорядження розміщено 04 грудня 2013 року на сайті райдержадміністрації (orrda.gov.ua.).

Основною метою проекту регуляторного акта є створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Базове відстеження було здійснено у період з 17.12.2013 року по 17.01.2014 року та оприлюднено 20.01.2014 року на інформаційній сторінці офіційного сайту райдержадміністрації.

Повторне відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне – раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Базове відстеження було здійснено на підставі даних за 2013 рік, а саме за даними моніторингу кількості звернень суб’єктів підприємницької діяльності та громадян до органів виконавчої влади, які надають адміністративні послуги.

Проведений аналіз свідчить про те, що організація надання адміністративних послуг характеризувалася  багатьма недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, які створювали певні труднощі для одержувачів адміністративних послуг.

   З метою подолання таких проблемних питань в районі була проведена   робота спрямована на створення Центру надання адміністративних послуг, зокрема:

- упродовж 2013 року із суб’єктами надання адміністративних послуг проводились  наради із питань надання адміністративних послуг;

- у квітні 2013 року  суб’єктами надання адміністративних послуг було розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки;

- у серпні 2013 року рішенням 23 сесії районної ради 6 скликання було затверджено районну програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Оратівському районі;

- 01 жовтня 2013 року розпорядженням голови райдержадміністрації       № 262 було створено Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації;

- із 08 січня 2014 року Центр надання адміністративних послуг розпочав роботу.

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних  адміністративних органів показники на момент створення ЦНАП становили:

- в районі 4 суб’єкти надання адміністративних послуг надавали 22 адміністративні  послуги;

- у 2013 році було надано 6189  адміністративних послуг.

Дані були зібрані методом аналізу інформацій адміністративних органів. Результативність регуляторного акту відстежувалась методом узагальнення цих даних.

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

        - збільшення кількості  адміністративних послуг, які планується надавати через  ЦНАП  до 42 одиниць;

- збільшення кількості суб’єктів надання адміністративних до 12;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП.

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних із дією цього акта  не зміниться.

  Дія даного регуляторного акта поширюється на територію району зокрема, на 413  суб’єктів господарювання та 22  тис.  жителів.

У зв’язку із можливістю отримання адміністративних послуг засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Інформування суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта буде здійснюватись через офіційний веб-сайт райдержадміністрації:  oratov_rda@ukrpost.ua.

 

Начальник управління  економіки

Оратівської райдержадміністрації                    М. Янковий 

 

                                                                                         

 

Базове відстеження результативності

регуляторного акта

Назва документу: проект розпорядження голови  Оратівської районної  державної адміністрації «Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»

Статус документу: проект розпорядження.

Дата прийняття: січень 2014 року.

Мета регулювання : реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.

Мета дослідження:мета базового дослідження полягає у визначені ефективності регуляторного акта – проекту розпорядження голови райдержадміністрації  «Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» шляхом аналізу  даних моніторингу кількості звернень суб’єктів підприємницької діяльності та громадян до органів виконавчої влади, які надавали адміністративні послуги у 2013 році.

Відстеження результативності даного регуляторного акта проведено його  розробником – управлінням  економіки Оратівської  райдержадміністрації.

Інформацію про розробку проекту розпорядження розміщено 04 грудня 2013 року на сайті райдержадміністрації (orrda.gov.ua.).

Основною метою проекту регуляторного акта є створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Базове відстеження було здійснено у період з 17.12.2013 року по 17.01.2014 року та оприлюднено 20.01.2014 року  на інформаційній сторінці офіційного сайту райдержадміністрації.

Повторне відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне – раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Базове відстеження було здійснено на підставі даних за 2013 рік, а саме за даними моніторингу кількості звернень суб’єктів підприємницької діяльності та громадян до органів виконавчої влади, які надають адміністративні послуги.

Проведений аналіз свідчить про те, що організація надання адміністративних послуг характеризувалася  багатьма недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, які створювали певні труднощі для одержувачів адміністративних послуг.

    З метою подолання таких проблемних питань в районі була проведена робота спрямована на створення Центру надання адміністративних послуг, зокрема:

- упродовж 2013 року із суб’єктами надання адміністративних послуг проводились  наради із питань надання адміністративних послуг;

- у квітні 2013 року  суб’єктами надання адміністративних послуг було розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки;

- у серпні 2013 року рішенням 23 сесії районної ради 6 скликання було затверджено районну програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Оратівському районі;

- 01 жовтня 2013 року розпорядженням голови   райдержадміністрації     № 262 було створено Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації;

- із 08 січня 2014 року Центр надання адміністративних послуг розпочав роботу.

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних  адміністративних органів показники на момент створення ЦНАП становили:

- в районі 4 суб’єкти надання адміністративних послуг надавали 22 адміністративні  послуги;

- у 2013 році було надано 6189  адміністративних послуг.

Дані були зібрані методом аналізу інформацій адміністративних органів. Результативність регуляторного акту відстежувалась методом узагальнення цих даних.

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

 - збільшення кількості  адміністративних послуг, які планується надавати через  ЦНАП  до 42 одиниць;

- збільшення кількості суб’єктів надання адміністративних до 12;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП.

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних із дією цього акта  не зміниться.

  Дія даного регуляторного акта поширюється на територію району зокрема, на 413  суб’єктів господарювання та 22  тис.  жителів.

У зв’язку із можливістю отримання адміністративних послуг засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Інформування суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта буде здійснюватись через офіційний веб-сайт райдержадміністрації:  oratov_rda@ukrpost.ua.

 

Начальник управління  економіки

Оратівської райдержадміністрації                        М. Янковий 

 

 

 

Базове відстеження регуляторного акта –

проекту розпорядження голови  Оратівської районної  державної адміністрації «Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»

Інформацію про оприлюднення  проекту розпорядження розміщено 19 грудня 2013 року в районній газеті «Обрії Оратівщини» та  на сайті райдержадміністрації (orrda.gov.ua.).

Основною метою проекту регуляторного акта є створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання шляхом затвердження складу Центру надання адміністративних послуг, переліку послуг, що надаються через Центр та графіку його роботи.

Відстеження результативності даного регуляторного акта покладено на його розробника – управління  економіки Оратівської  райдержадміністрації.

Базове відстеження було здійснено у період з 22.01.2014 року по               22.02.2014 року та оприлюднено на інформаційній сторінці офіційного сайту райдержадміністрації.

Повторне відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне – раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Базове відстеження було здійснено на підставі даних за 2013 рік, а саме за даними моніторингу кількості звернень суб’єктів підприємницької діяльності та громадян до органів виконавчої влади, які надають адміністративні послуги.

Проведений аналіз свідчить про те, що організація надання адміністративних послуг характеризувалася  багатьма недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, які створювали певні труднощі для одержувачів адміністративних послуг.

З метою подолання таких проблемних питань в районі була проведена робота спрямована на створення Центру надання адміністративних послуг, зокрема:

- упродовж 2013 року із суб’єктами надання адміністративних послуг проводились  наради із питань надання адміністративних послуг;

- у квітні 2013 року  суб’єктами надання адміністративних послуг було розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки;

- у серпні 2013 року рішенням 23 сесії районної ради 6 скликання було затверджено районну програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Оратівському районі;

- 01 жовтня 2013 року розпорядженням голови райдержадміністрації       № 262 було створено Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації;

- із 08 січня 2014 року Центр надання адміністративних послуг розпочав роботу;

- розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 січня 2014 року № 16 затверджено Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації;

- розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 січня 2014 року     № 17 затверджено Регламент  Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації;

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних  адміністративних органів показники на момент створення та початку роботи  Центру  становили:

- в районі 4 суб’єкти надання адміністративних послуг надавали 22 адміністративні  послуги;

- у 2013 році було надано 6189  адміністративних послуг;

- послуги надавались у різних адміністративних приміщеннях, безпосередньо суб’єктами їх надання.

Дані були зібрані методом аналізу інформацій адміністративних органів. Результативність регуляторного акту відстежувалась методом узагальнення цих даних.

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

        - збільшення кількості  адміністративних послуг, які планується надавати через  ЦНАП  до 40 одиниць;

- збільшення кількості суб’єктів надання адміністративних до 12;

- надання адміністративних послуг у одному приміщенні;

        - встановлення зручного для отримувачів адміністративних послуг режиму роботи ЦНАП.

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних із дією цього акта  не зміниться.

  Дія даного регуляторного акта поширюється на територію району зокрема, на 413  суб’єктів господарювання та 22  тис.  жителів.

У зв’язку із можливістю отримання адміністративних послуг засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Інформування суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта буде здійснюватись через офіційний веб-сайт райдержадміністрації –  orrda.gov.ua.

 

Начальник управління  економіки

Оратівської райдержадміністрації                             М. Янковий

22.02.2014 року

Звіт

про  відстеження  результативності  регуляторного  акта

     Вид та назва регуляторного акта:

     Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 року №16 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратіській районній державній адміністрації».

     Назва виконавця заходів з відстеження:

     Сектор забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

      Цілі прийняття регуляторного акта:

      Основними цілями прийняття розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» - чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації (надалі – ЦНАП) – адміністратора, державного адміністратора,  територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у ЦНАПі, що дозволить:

       1)  організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

       2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

       3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

       4) створення передумов для попередження корупції.

       Строки виконання заходів з відстеження: січень-грудень 2014р.

       Тип відстеження: повторне відстеження.

       Методи одержання результатів відстеження:

       Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності ЦНАПу. 

      Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

       Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта, для відстеження результативності були визначені такі показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернень;

- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках;

- спрощення процедур отримання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних послуг, що надаються  Центром надання адміністративних послуг;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

В процесі відстеження результативності регуляторного акта проведено аналіз звернень одержувачів адміністративних послуг за даними моніторингу діяльності ЦНАПу.

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість адміністративних послуг, що надаються  Центром надання адміністративних послуг

57 адмінпослуг

2.

Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

680

3.

Середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів. Поряд з тим є послуги, які надаються у день звернення, або термін  надання  якихстановить 30 робочих днів. Близько 80% звернень розглядаються достроково.

4.

Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках

Відповідає

5.

Кількість скарг одержувачів послуг

Немає

 

         З метою впорядкування  та поліпшення якості надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації початковий перелік послуг  було значно розширено послугами територіальних підрозділів ЦОВВ відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014р №523-р. Таким чином кількість послуг, які суб’єкти звернення можуть отримати у ЦНАПі, зросла з 14 до 57 і тепер включає найбільш затребувані суспільством – видачу паспорта громадянина України,  реєстрацію місця проживання особи, реєстрацію фізичних та юридичних осіб, реєстрацію речових та майнових прав тощо. Результатом впровадження регуляторного акта є забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адмінпослуг.

         Прийнятий регуляторний акт, основною метою якого є дотримання та реалізація принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна", при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора, державного адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, забезпечив організаційне поєднання в одному приміщенні адміністративних органів та їх посадових і службових осіб.

    Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

          Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації від 20 січня 2014 року №16 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації» є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

          Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора (державного адміністратора), що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

           Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін та провести періодичне відстеження його результативності у терміни відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

 

Головний спеціалістсектору

забезпечення діяльності центру

надання адміністративних послуг                                                            Г.  Чугункіна

райдержадміністрації

 

21.01.2015 року.

 

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 року №17 «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Оратівській  районній державній адміністрації».

 

Назва виконавця заходів з відстеження:

Сектор забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.                                                 

 

Цілі прийняття регуляторного акта:

-    отримання фахової консультації від експертів консультантів адміністративних органів - суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;

-    мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

     -   запровадження сучасної форми надання адміністративних послуг та    підвищення якості їх надання;

-    забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

-    забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах.

 

 

Строки виконання заходів з відстеження: січень-грудень 2014р.

 

Тип відстеження: повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Під час здійснення заходів з повторного відстеження результативність регуляторного акта використовувались такі дані:

- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;

-  скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;

- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг;

- графік роботи Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації (далі – ЦНАП).

 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингудіяльності Центру надання адміністративних послуг

 

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість суб’єктів звернень

680

2.

Витрати часу на інформування, консультування та обслуговування суб’єкта звернення

10 - 15 хв

3.

Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг

Відповідає

4.

Графік роботи ЦНАП

Понеділок – з 800 до 1700;

Вівторок – з 800 до 2000;

Середа – з 800 до 1700;

Четвер – з 800 до 2000;

П’ятниця – з 800 до 1700;

Субота – з 800 до 1500

 

За досліджуваний період у ЦНАП звернулось 680 суб’єктів звернень, з них – 25 суб’єктів господарювання звернулись до державного адміністратора, та   655 громадян – до адміністратора ЦНАПу.

 Адміністративні послуги надавались такими суб’єктами:

- Відділ  Держземагентства у Оратівському районі

- Відділ регіонального  розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального  господарства  та  цивільного  захисту райдержадміністрації

- Служба у справах дітей райдержадміністрації

- Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

- Оратівське районне управління юстиції у Вінницькій області

- Оратівський районний сектор ДМС України у Вінницькій області

Державним адміністратором Дозвільного центру, що є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг при Оратівській РДА, видано 25 документів дозвільного характеру.

Усього надано (станом на 28.12.2014р.) 680 адміністративних послуг. Надано понад 640 консультацій .

 Адміністративні послуги надаються прозоро із дотриманням термінів, визначених законодавчими актами.

 

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт - розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 року № 17 «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Оратівській районній державній адміністрації»чітко визначив порядок організації роботи та взаємодії учасників ЦНАПу – адміністратора, державного адміністратора, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій,їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у ЦНАПі.

Надання адміністративних послуг через адміністратора, державного адміністратора за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності" дозволяє оптимізувати та спростити процес надання адміністративних послуг, у тому числі без  залучення суб’єкта звернення, чітко визначити порядок і контролювати терміни надання адміністративних послуг, оперативно вирішувати питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, забезпечити комфортність умов надання послуг та надання консультацій суб’єктам звернень представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють у ЦНАПі за встановленим графіком, мінімізувати корупційну складову, що в цілому сприяє налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб'єктів звернень, а також формуванню в суспільстві позитивного іміджу влади.

За результатами здійснення заходів з повторного відстеження встановлено, що із впровадженням регуляторного акта суб’єкти звернень при отриманні адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру, не несуть додаткових витрат. В ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністратора / державного адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Головний спеціалістсектору

забезпечення діяльності центру

надання адміністративних послуг                                   Г.  Чугункіна

райдержадміністрації

 

21.01.2015 року.