Інші органи влади

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

 

Інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

         Відповідно до статті 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

         Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд районної державної адміністрацій. У цьому випадку представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

          Також, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій мають право звертатись громадяни.

           Посадові особи районної державної адміністрації зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше, ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін, прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".