Інші органи влади

Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від    “_23__”__березня_2011 р.                                                   №_101_

 

Про внесення змін до регламенту

районної державної адміністрації

 

          Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 1 вересня 2008 року № 345 “Про внесення змін до регламенту обласної державної адміністрації” та у зв’язку із внесеними змінами  до   штатного розпису  апарату райдержадміністрації:

           1. Внести зміни до регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 жовтня 2008 року № 557 «Про  внесення змін до регламенту районної державної адміністрації» , виклавши його в новій  редакції, що додається.                                    

           2. Контроль  за дотриманням регламенту покласти на першого заступника голови,   заступників голови,  керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.                                       

 

 

Голова районної державної

         адміністрації                                                    Галина КИРИЛЕНКО

 

/upload/files/rozp101.doc

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від    “_19_”__березня_2012 р.                                                 № _107__

 

Про  розподіл  обов’язків  між  головою,

першим  заступником голови,  заступником

голови,  керівником  апарату  районної

державної  адміністрації

         Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, в зв’язку з кадровими змінами в райдержадміністрації:

         1. Затвердити розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником  голови  та  керівником апарату  райдержадміністрації, що додається.

         2. Покласти на першого заступника,  заступника голови, керівника апарату  райдержадміністрації відповідальність за здійснення повноважень структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними  органами міністерств і відомств, районними  підприємствами, організаціями і установами, виконкомами місцевих рад координацію їх діяльності та надання практичної допомоги в здійсненні ними самоврядних і делегованих повноважень (додатки 1, 2).

        3. Встановити, що:

        3.1. Доручення і вказівки першого заступника, заступника голови,  керівника апарату райдержадміністрації з питань, що належать до їх компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними підприємствами, організаціями та установами.

         3.2.  У разі відсутності  першого  заступника  голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації виконання  його повноважень здійснюється згідно з взаємозаміною першого  заступника голови, заступника голови  та керівника апарату  райдержадміністрації.

         4. Першому заступнику, заступнику голови,  керівнику апарату  райдержадміністрації  внести на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо змін до складу комісій, дорадчо-консультативних та інших допоміжних органів згідно з цим розподілом обов’язків.       

        5.  Встановити таку взаємозаміну між першим заступником, заступником голови  та керівником апарату райдержадміністрації:

 

                                     Токарчук В.П.       -   Колонюк Г.В.

                                   Колонюк  Г.В.       -  Журомська Ж.В.  

                                   Журомська Ж.В.   -  Колонюк Г.В.

 

        6. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження голови райдерж-адміністрації  від  17  травня 2011  року  №  160  “Про  розподіл обов’язків між головою, першим заступником, керівником апарату  районної державної адміністрації”.

   7.  Контроль за  виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної

           адміністрації                                               Галина КИРИЛЕНКО

                                                                                          

/upload/files/rozp107.doc