Інші органи влади

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “_21” _жовтня__ 2011 р.                                                       №    433

Зареєстровано в Оратівському районному

управлінні юстиції

01 листопада 2011 року за № 08/145

                                                                

Про доступ  до публічної інформації

            На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1.     Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

1.2. Форму запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація.              

          2. Визначити:

2.1. Керівника апарату райдержадміністрації Журомську Ж.В. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

2.2. Головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян відділу правового і кадрового забезпечення  апарату райдержадміністрації Чумак О.В. відповідальним з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.             

3. Начальнику відділу правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації Лошак Г.В.  внести відповідні зміни до положення про відділ та посадової інструкції головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян відділу правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації                

4.  Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю апарату райдержадміністрації (Нижник О.М.) забезпечити оперативне оприлюднення та оновлення в районних засобах масової інформації,  зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форми запиту на інформацію.               

5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації, визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та  затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.                

6. Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Нижник О.М.) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

7. Начальнику відділу правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації Лошак Г.В. подати дане розпорядження на державну реєстрацію в Оратівське районне управління юстиції Вінницької області.

8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 06 червня 2011 року № 208 «Про доступ до публічної інформації».

9. Розпорядження набирає чинності  з дня офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.                

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Журомську Ж.В.

Голова районної державної

           адміністрації                                            Галина  КИРИЛЕНКО

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації

                                                                           від 21 жовтня 2011р.  № 433

 

 

Зареєстровано в Оратівському районному

управлінні юстиції

01 листопада 2011 року за № 08/145

П О Р Я Д О К

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є районна державна адміністрація

1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію має містити:

3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є.

3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної  державної адміністрації, подаються на реєстрацію до головного спеціаліста  по роботі із зверненнями громадян відділу правового  і кадрового забезпечення  апарату райдержадміністрації за телефоном 2-19-05, факсом 2-15-05 чи електронною поштою – E-mail: oratovrda@aukpost.ua.

5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

7. Запит подається на ім`я  голови райдержадміністрації. Згідно з його резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в головного спеціаліста  по роботі із зверненнями громадян відділу правового і кадрового забезпечення   апарату райдержадміністрації і надсилається адресату.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації  в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

10. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

11. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

13. У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

14. Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

15. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови

                                                                          райдержадміністрації

                                                                          від 21 жовтня 2011р.  № 433

 

 

Форма запиту на інформацію

Голові районної державної адміністрації

____________________________

____________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

____________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)
____________________________
 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:

Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

або

Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)

____________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати:

Поштою  (вказати поштову адресу)

Факсом  (вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати E-mail/)

В усній формі  (вказати номер телефону)

______________________                                     ______________________

               (дата)                                                                         (підпис)

 

Запит подається  головному спеціалісту по  роботі із зверненнями громадян відділу  правового і кадрового забезпечення апарату  райдержадміністрації.  Відповідь на запит надається в терміни, встановлені

ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».