Інші органи влади

Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

станом на 1 березня 2014 року

 

       З 01 січня 2014 року по 01 березня 2014 року до Оратівської районної державної адміністрації надійшов 1 запит на інформацію.

     Запитувач звернувсяз проханням надати інформацію,щодо складу голів громадських рад створених при органах виконавчої влади.

     На запит  надано відповідь у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк.

 

Довідка щодо результатів виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  в

Оратівській районнійдержавнійадміністраці у період з 9 травня 2011 року по 3 травня 2012 Оратівській районнійдержавнійадміністраці у період з 9 травня 2011 року по 3 травня 2012 Оратівській районнійдержавнійадміністраці у період з 9 травня 2011 року по 3 травня 2012 Оратівській районнійдержавнійадміністраці у період з 9 травня 2011 року по 3 травня 2012 

 

№п/п

Оратівська районна
державна
адміністрація

Кількість запитів

у період з 9.05.2011 року по 3.05.2012 року

Кількість запитувачів у період

з 9.05.2011 року по 3.05.2012 року

 

Загальна кількість запитів

 в тому числі:

Загальна кількість запитувачів

 в тому числі:

Кількість запитів від засобів масової інформації (окремо)

Загальна кількість відповідей, наданих установою

Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит

електронною пошто ю

поштою

телефоном

факсом

особисто

фізичні особи

юридичні особи

(враховуючи змі)

об’єднання громадян

1

2

3

4

5

6

 

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

станом на 01 лютого2013року

 

       Протягом січня 2013 року до Оратівської районної державної адміністрації надійшов 1 запит на інформацію від вфзичної особи.

     Запитувач звернувсяз проханням надати інформацію:

     - щодо надання орієнтовного прану проведення консультацій з громадськістю Оратівською райдержадміністрацією на 2012 та 2013 роки.

  На запит надано відповідь запитувачу у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк.

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

станом на 01 липня2013року

       З 01 січня 2013 року по 01 липня 2013 року до Оратівської районної державної адміністрації надійшло 9 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 7 запитів, від юридичних осіб – 2 запита.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

     -    щодо площіусіх земель сільськогосподарського призначення (ріллі), які знаходяться на території району- 2;

-   про надання копії  штатного розписурайдержадміністрації– 1;

     - про надання орієнтовного планупроведення консультацій з громадскістю Оратівською РДА на 2012- 2013 роки– 2;

-         щодо створення при райдержадміністрації центрунадання адміністративних послуг– 1;

-         щодо впровадження технологій роздільного збору твердих побутових відходів – 1;

-         про надання копій розпоряджень - 1;

-         щодо реєстру підприємств що використовують для енергопостачання місцеві види палива

 

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

станом на 1 жовтня2013 року

 

       З 01 січня 2013 року по 01 жовтня 2013 року до Оратівської районної державної адміністрації надійшло 11 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 9 запитів, від юридичних осіб – 2 запита.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

     - щодо надання копій розпоряджень- 1;

- щодо створення центру адміністративних послуг– 1;

     - пронадання інформації  – 5;

- питань землекористування– 3;

- щодо реєстру підприємств які використовують для енергопостачання альтернативні види палива -1   

     Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 3 запити на інформацію для виконання направлено за належністю.За 8 запитами, що надійшли до районної державної адміністрації, запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки. 

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

станом на 1 грудня2013року

 

       З 01 січня 2013 року по 01 грудня 2013 року до Оратівської районної державної адміністрації надійшло 11 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 9 запитів, від юридичних осіб – 2 запита.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

     - щодо надання копій розпоряджень- 1;

- щодо створення центру адміністративних послуг– 1;

     - пронадання інформації  – 5;

- питань землекористування– 3;

- щодо реєстру підприємств які використовують для енергопостачання альтернативні види палива -1   

     Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 3 запити на інформацію для виконання направлено за належністю.За 8 запитами, що надійшли до районної державної адміністрації, запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки. 

 

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

протягом 2013 року

        Протягом 2013 року до Оратівської районної державної адміністрації  надійшло 13 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 9   запитів, від юридичних осіб – 4 запити.

       Найчастіше громадяни протягом звітного періоду звертались з проханням надати:

-         штатний розпис райдержадміністрації;

-         інформацію щодо площі земельних ділянок у районі;

-         про надання копій розпоряджень голови райдержадміністрації;

-     інформацію щодо створення при райдержадміністрації центру адміністративних послуг, та інше.

 

Звіт про надходження запитів на інформацію

станом на 1 квітня 2014 року

 

       З 01 січня 2014 року по 01 квітня 2014 року до Оратівської районної державної адміністрації надійшло 4 запити на інформацію: від фізичних осіб – 2 запита, від юридичних осіб – 2 запита.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

     - щодо надання річного плану закупівель- 1;

- щодо запланованого розміру фінансування– 1;

     -про склад Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади– 1;

     - пронадання інформації  – 1. 

     За 4 запитами, що надійшли до районної державної адміністрації, запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.