Інші органи влади

Види інформації, якою володіє райдержадміністрація

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                          Перший заступник голови

                                          районної державної адміністрації

                                                            Володимир ТОКАРЧУК

 

                                                     від 05 листопада 2012 року № 12

 

 

ВИДИ

публічної інформації, яка знаходиться у володінні

Оратівської районної державної адміністрації,

та система її обліку

        Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районноюдержавною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районноїдержавної адміністрації.

 

 

№ з/п

Види інформації

 

Система обліку інформації

 

1.

Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:

- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

- проекти регуляторних актів;

- проекти регіональних програм економічного, соціального та культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;

- звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

 

В електронному та друкованому вигляді (структурні підрозділи районноїдержавної адміністрації до компетенції яких відноситься сфера застосування інформації)

 

2.

Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності 

 

Журнал реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності,

(загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 

3.

Розпорядження голови районноїдержавної адміністрації про відпустки

 

Журнал реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації про відпустки,

(відділ правового і кадрового забезпечення апарату

райдержадміністрації )

 

4.

Розпорядження голови районної державної адміністрації з кадрових питань

Журнал реєстрації кадрових розпоряджень голови райдержадміністрації,

(відділ правового і кадрового забезпечення апарату

райдержадміністрації )

 

5.

Доручення головирайонноїдержавної адміністрації

 

Журнал реєстрації доручень голови райдержадміністрації в паперовому вигляді (загальний відділ апарату райдержадміністрації )

 

6.

Протоколи засідань колегій районноїдержавної адміністрації

Перелік протоколів засідань колегії районної державної адміністрації в електронному та паперовому вигляді (організаційний відділ апарату райдержадміністрації)

 

7.

Протоколи нарад за участю голови районноїдержавної адміністрації

Перелік протоколів нарад за участю голови районної державної адміністрації в паперовому вигляді (організаційний відділ апарату райдержадміністрації)

 

8.

Договори, угоди, контракти, укладені районноюдержавною адміністрацією

(крім тих, що носять конфіденційний характер)

 

Журнал реєстрації договорів, угод, контрактів, тощо (відділ правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації)

 

9.

Вхідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

База даних «Документообіг. Вхідні документи» в системі електронного документообігу райдержадміністрації, журнал реєстрації вхідної документації(загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 

10.

Вихідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

База даних «Документообіг. Вихідні документи» в системі електронного документообігу райдержадміністрації, журнал реєстрації вихідної документації(загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 

11.

Звернення депутатів   

Журнал реєстрації звернень депутатів (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 

12.

Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою районноїдержавної адміністрації

В структурних підрозділах районної державної адміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів

 

13.

Звіти (довідки) про підсумки роботи окремих структурних підрозділів апарату районноїдержавної адміністрації

 

В електронному та друкованому вигляді (окремі структурні підрозділи апарату районноїдержавної адміністрації)

 

14.

Накази  керівника апарату районноїдержавної адміністрації

Журнал реєстрації наказів  керівника апарату районної державної адміністрації (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 

15.

Інформація з обмеженим доступом        

 

Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування», вихідна кореспонденція (загальний відділ апарату райдержадміністрації)

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                              Галина КОЛОНЮК