Інші органи влади

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію

 

   УКРАЇНА

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від   “_02__”__липня______2012 р.                                           № _245__

 

 

                                                 Зареєстровано в Оратівському районному

                                                 управлінні юстиції

                                                 06 липня 2012 року за № 10/156

 

Про затвердження Порядку відшкодування

та  розміру фактичних  витрат   на   копіювання

або друк документів, що надаються  за   запитом

на інформацію у Оратівській  райдержадміністрації

 

         Відповідно до частини першої статті 6, пункту 3 статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740  “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформації”, розпорядження  голови  обласної   державної  адміністрації  М. Джиги  від  28 травня 2012 року № 289  «Про затвердження Порядку відшкодування  та  розміру фактичних  витрат   на    копіювання   або   друк  документів,   що  надаються   за   запитом на інформацію у Вінницькій          облдержадміністрації»з метою  відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Оратівській райдержадміністрації, що додається.

1.2.  Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Оратівській райдержадміністрації, що додається.

2. Відділу правового і кадрового  забезпечення  апарату райдержадміністрації Лошак Г.В. подати дане розпорядження на державну реєстрацію  в  Оратівське районне  управління юстиції  Вінницької області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керівника апарату райдержадміністрації  Журомську Ж.В.

 

Голова районної державної

         адміністрації          

 

                Галина КИРИЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від  02.07.2012  № 245

 

 

                                            Зареєстровано в Оратівському районному

                                            управлінні юстиції

                                            06 липня 2012 року за № 10/156

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Оратівській райдержадміністрації

 

 

Послуга, що надається

 

 

Розмір фактичних витрат

Копіювання або друк копій

документів формату А4 та

меншого розміру

(у тому числі двосторонній друк)

 

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій

документів формату А3 та

більшого розміру

(у тому числі двосторонній друк)

 

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій

документів будь-якого формату,

 якщо в документах поряд

з відкритою інформацією

міститься інформація з

обмеженим доступом, що

потребує її відокремлення,

 приховування тощо

(у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 02.07.2012  № 245

 

 

 

                                           Зареєстровано в Оратівському районному

                                           управлінні юстиції

                                           06 липня 2012 року за № 10/156

П О Р Я Д О К

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитами на інформацію у

Оратівській  райдержадміністрації

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються відділом правового і кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Оратівській райдержадміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Оратівська  райдержадміністрація є належним розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання або друк документів здійснюється спільно з фінансово-господарським відділом апарату райдержадміністрації та  відділом правового і кадрового  забезпечення апарату райдержадміністрації.

5. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.

 6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в строк, установлений Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

7. Виготовлені копії документів надаються запитувачу після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання або друк документів.