Державна реєстрація власників земельних паїв, орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 05.03.2015 року № 247 «Про  внесення змін  до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних  речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення »  з квітня 2015 року  нотаріуси отримали повноваження реєструвати договори оренди земель сільгосппризначення.  Норми закону покликані, з одного боку, розширити повноваження нотаріусів у галузі державної реєстрації речових прав на землю, а з іншого – спростити реєстрацію прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Державна реєстрація речових прав, похідних від права власності (оренда), на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може здійснюватися нотаріусом незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі якого виникає таке право.
Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення (оренда), право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою .
Державна реєстрація права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, у разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень набувачем похідного речового права на таку земельну ділянку, може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності , за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.
Також даним Законом нотаріусам надано право доступу та користування Державним земельним кадастром, формувати витяги з кадастру, підписувати їх та посвідчувати печаткою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умовою користування Державним земельним кадастром є вчинення відповідної нотаріальної дії та/або здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 
Повернутись