ДОВІДКА про організацію роботи із зверненнями громадян у Оратівській районній державній адміністрації за перше півріччя 2018 року

 Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року   №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня1997 року № 348, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 року № 858, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»  інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян Оратівська районна державна адміністрація проводить роботу щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення, здійснює системні заходи щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевих органів влади.

Оратівською райдержадміністрацією протягом першого півріччя 2018 року вживалися дієві заходи щодо виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  громадян на звернення до органів державної виконавчої влади.

Так згідно п.1,2 у райдержадміністрації відпрацьована система реєстрації звернень за комп’ютерною програмою системи «Лотус»-«Звернення громадян». Усі пропозиції, заяви і скарги, що надходять до райдержадміністрації приймаються та реєструються у день їх надходження. Після їх вирішення, звернення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення  повертаються до апарату райдержадміністрації для формування справ.  Конверти зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою. Документи за минулі роки підшиті до справ у хронологічному порядку. Порушень діючої інструкції  щодо формування та зберігання  справ під час перевірки не виявлено.

На виконання п.3 та п.4 всі звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються  керівництвом  у визначені законодавством строки та надаються відповідні доручення виконавцям.Здійснюється постійний контроль за виконанням та вчасним інформуванням заявників, порушень термінів розгляду  та порядку повідомлення громадян немає.

Крім того, на виконання Закону України «Про звернення громадян»                    та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», та п.5 Методики головою райдержадміністрації взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому  жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв України, учасників АТО, людей похилого віку. Порушень при розгляді цих звернень не виявлено.

Відповідно до ст.22 Закону України «Про звернення громадян», п.1, ст.6 Указу  Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та  п.п. 6, 7 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»головою райдержадміністрації прийнято ряд розпоряджень: від 02 березня 2018 року № 102 «Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації», затверджено графік особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації, від 11 вересня 2017 року № 381 «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян» затверджено  новий  склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, до складу якої входять керівники відповідних управлінь та відділів райдержадміністрації. Зміст документів доведено до громадськості району через місцеві засоби масової інформації, висвітлено на офіційному веб-сайті Оратівської райдержадміністрації, надіслано виконавчим комітетам селищної та сільських рад для подальшого донесення до територіальних громад району.

Повною для громадськості району є також інформація про місце, час проведення прийому, контактні телефони посадових та службових осіб, в т.ч. органів виконавчої влади вищого рівня.

Для підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та для надання кваліфікованої консультації під час проведення особистих прийомів громадян головою райдержадміністрації та його заступниками запроваджено участь фахівців окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації.  

Крім того, керівництвом райдержадміністрації розроблено та запроваджено конкретні заходи прямого конструктивного діалогу між владою та громадянами. Постійними є зустрічі районного керівництва з мешканцями територіальних громад.

         Відповідно п.8 діючої Методики та графіка проведення «прямих телефонних ліній» у 2018 році, затвердженого головою райдержадміністрації, проводяться «прямі телефонні лінії». Щоденно у райдержадміністрації з 8.00 до 12.00 працює телефон «Довіра» за № 2-12-05. 

Роботу по зверненню громадян забезпечує начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації та головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян юридичного відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п.9 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади постійно аналізуючи та узагальнювати питання, що порушують заявники у зверненнях, особливо повторних, проводить підготовку щоквартальних аналітичних матеріалів щодо роботи із зверненнями громадян.

Так, за 6 місяців 2018 року Оратівською райдержадміністрацією отримано 74 звернення від 134 громадян, якими порушено 80 питань.

 

Основні показники відображені в порівняльній таблиці:

    I. Характеристика звернення

За 2017 р.

За 2018 р.

Різниця

1. За формою надходження:

61

74

+13

- Поштою

54

52

- 2

- На особистому прийомі

7

(у т.ч. на виїзних-2,

по ТФ - 0)

22

(у т.ч. на виїзних-0,

по ТФ– 0)

+15

- Через органи влади

44

46

+2

- Через засоби масової інформації

0

0

0

- Від інших органів, установ, організацій

0

0

0

2.1. Повторне

2

8

+6

2.2. Неодноразове

0

0

0

3.Скарга

0

0

0

4. Колективне

9

7

-2

 

Найбільша кількість  звернень  стосується соціально-економічних проблем: це  питання соціального захисту населення, зокрема отримання соціальних виплат, субсидій, визначення соціального статусу, земельні питання, питання комунального господарства щодо ремонту доріг, благоустрою територій.

Райдержадміністрацією забезпечено виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України та п.10 діючої Методики  щодо проведення нарад, семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян.

Згідно п.11 вищезазначеної Методики  організація роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації здійснюється відповідно до щомісячних та щоквартальних планів роботи апарату райдержадміністрації.

На виконання п.2, ст.5 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року    № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п.12 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади матеріали про роботу із зверненнями систематично розміщуються у ЗМІ.

На виконання п.13Методики, п.2.3-7 Розпорядження – на офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, телефонних «гарячих ліній», постійно розміщується звіти про роботу із зверненнями громадян райдержадміністрації та висвітлюються проблемні питання, порушені під час особистих та виїзних прийомів громадян.

 

Крім того, керівництво райдержадміністрації продовжує забезпечувати виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008:

  • На виконання пункту 3 - щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Протягом     6-ти місяців поточного року проведено 6 комісій.За результатами розгляду заявникам надано відповідні роз’яснення.
  •  На виконання пункту 5  - щомісячно проводяться дні контролю, в рамках яких здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень, даних органам місцевого самоврядуванняза результатами розгляду звернень громадян  вищими органами виконавчої влади.
  • На виконання пп. 1.1. – вживаються невідкладних заходи щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.
  •  На виконання пп. 1.2. – вживаються невідкладні заходи щодо викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.
  •  На виконання пп. 1.3. – вживаються невідкладні заходи щодо створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.
  •  На виконання пп. 1.5. – вживаються невідкладні заходи щодо приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники АТО, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
  •  На виконання пп. 1.6. – вживаються невідкладні заходи щодо запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.
  •  На виконання пп. 1.7. – вживаються невідкладні заходи щодо з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.
  •  На виконання пп. 1.8. – вживаються невідкладні заходи щодо вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених у наслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

 

 

Повернутись