Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації за 9 місяців 2018 року

На виконання статті 40 Конституції  України, Закону України «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» райдержадміністрацією проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення.
Протягом 9 місяців 2018 року  райдержадміністрацією отримано 114 звернень (протягом 9 місяців 2017 року 93 звернення). 
За 9 місяців 2018 року 30 звернень прийнято на особистому прийомі  головою райдержадміністрації та його заступниками, 84 звернення громадян отримано поштою або іншими засобами зв’язку, 70 звернень до райдержадміністрації надійшло від органів влади вищого рівня.
Усього за даний період звернулось 210 громадян (у 2017 році - 488), порушено 124 питання (у 2017 році - 97), серед яких найбільш суттєві стосувалися:
- питання соціального захисту населення (отримання соціальних виплат, субсидій) 39 одиниць або 34,2 %;
- питання аграрної політики і земельних відносин (власність на землю, приватизація, продаж, оренда та успадкування землі у т.ч. отримання державних актів на землю, земельних конфліктів) 18 одиниць або 15,8%; 
- питання охорони здоров’я - 10 одиниць або 8,8 %.
Із громадян, які зазначили свій соціальний статус, звернулось 33 осіб: 3- дитини війни, 4- багатодітних сім`ї, 11 - інвалідів І групи, 2- інваліди ІІІ групи, 4-одиноких матерів та 9 пенсіонерів. У цих зверненнях порушувались питання соціального захисту. 
Із 124 питань на даний час 24  вирішено позитивно, на 91 звернення заявникам надано роз’яснення, 9 звернень знаходиться на розгляді.
У структурі звернень за 9 місяців 2018 року тільки заяви, скарг немає. При розгляді звернень практикувались зустрічі із заявниками, комісійний розгляд порушених питань. 
У період 9 місяців 2018 року 13 звернень, або 11,4 % від отриманих райдержадміністрацією, були колективними. Так, протягом звітного періоду 2017 року отримано 14 колективних звернень.
На частину звернень, які були направлені та контролювались облдержадміністрацією, заявникам, з якими проводились особисті зустрічі, попередньо направлялись обґрунтовані відповіді з посиланням на законодавчі акти, роз’ясненням повноважень райдержадміністрації при розгляді таких питань, рекомендації щодо можливих шляхів вирішення проблем. 
За звітний період від органів виконавчої влади вищого рівня райдержадміністрацією отримано 70 звернень ( у 2017 році - 65 звернень). Частина таких звернень були з приводу болючих питань життєдіяльності територіальних громад, які для вирішення потребують тривалого часу й не завжди можуть бути вирішеними в межах компетенції райдержадміністрації.
Адресовані  органами влади вищого рівня звернення стосувались:
- отримання соціальних виплат, субсидій;
- власності на землю (приватизації, оренди, продажу та успадкування) та інше.
При їх розгляді організовувались зустрічі із заявниками, проблеми розглядалися комісійно, надавались компетентні роз’яснення, рекомендації тощо. 
Для підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та надання кваліфікованої консультації під час проведення особистих та виїзних прийомів громадян головою райдержадміністрації та його заступниками практикується участь фахівців управлінь, відділів та структурних підрозділів Оратівської районної державної адміністрації.
Практично усі звернення, отримані райдержадміністрацією (окрім вирішених чи роз’яснених під час прийому), брались на контроль, що забезпечило дотримання  передбачених законодавством термінів розгляду та вчасне інформування заявників про наслідки розгляду. 
Реєстрація письмових та усних звернень громадян у райдержадміністрації здійснюється в комп’ютерній програмі системи «Лотус».
На виконання п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008  «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 липня 2018 року № 286 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 02 березня 2018 року       № 102 «Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації», затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Оратівської районної державної адміністрації. Графік наглядно оформлений і знаходиться  в зручному для ознайомлення громадян місці в приміщенні райдержадміністрації, надісланий до виконавчих комітетів селищної та сільських рад району та опублікований  на офіційному веб-сайті. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 липня 2018 року       № 285 затверджено графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом Оратівської районної державної адміністрації у другому півріччі 2018 року.
На виконання п. 7, 8 ст. 1 вищезазначеного Указу Президента України  питання стану дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» в  районній державній адміністрації розглядалось на засіданні колегії райдержадміністрації 26 червня 2018 року. 
Питання роботи зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації систематично оприлюднюються через засоби масової інформації 
У районній державній адміністрації працює телефон «довіри» та пряма «гаряча» телефонна лінія за номером 2-12-05.
Керівництвом райдержадміністрації виконується ст.3 Указу Президента України  від 07.02.2008 року № 109/2008  щодо створення та роботи постійно діючої  комісії з питань розгляду звернень громадян.  До складу постійно діючої комісії увійшли керівники відповідних управлінь, відділів райдержадміністрації.  Протягом звітного періоду 2018 року проведено 9 засідань постійно діючої комісії, під час яких розглянуто 10 звернень. 
 На виконання п.5 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 щодо забезпечення проведення щомісячного дня контролю, районною державною адміністрацією в рамках перевірок організації роботи із зверненнями громадян в селищній та сільських радах, установах та організаціях району, за відповідний період 2018 року розглянуто стан виконання доручення керівництва по 9 зверненнях.
На виконання п. 1 ст.5  Указу Президента України  від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 9 місяців 2018 року проведено перевірки стану роботи із зверненнями громадян у 20 сільських та селищній радах району.
 
 
Голова районної державної
            адміністрації                                                          О. ЧУГУНКІН
 
Повернутись