Інформація щодо здійснення соціальної роботи із сім’ями

Реалізовуючи програму соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича, протягом 2013 року працівниками Оратівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вживалися заходи для вдосконалення роботи шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки.

  Аналіз ситуації  в районі показує, що на даний час на обліку центру перебуває 135 сімей (в них 318 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Безумовно це не  ті сім’ї, які є кандидатами на позбавлення батьківських прав, а більшість із них ті, з якими необхідно працювати фахівцю із соціальної роботи. Із цієї кількості сімей під соціальним супроводом фахівців на протязі 2013 року перебували 70 сімей (в них 169 дітей).

  Мають місце позитивні приклади, коли завдяки наполегливості, частим відвідуванням фахівців центру сім’ї в складних життєвих обставинах стають менш вразливими, більш спроможними функціонувати належним чином.

   Крім того, варто зазначити, що всі сім’ї опікунів, піклувальників у 2013 році були охоплені соціальними послугами фахівців із соціальної роботи.

  З метою розвитку в районі сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на навчання до обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді було направлено 1 сім`ю, яка успішно його пройшла. На протязі року в районі створено 1 прийомну сім`ю, до якої влаштовано 1 дитину-сироту. Три функціонуючі прийомні сім`ї довлаштовано дітьми і вони набули статусу дитячихбудинків сімейного типу. Всі прийомні сім`ї та дитячібудинокисімейного типу охоплені соціальним супроводженням, яке здійснюють 2 фахівці центру.

 

Повернутись