Кожному звільненому від відбування покарання – індивідуальну пробаційну програму

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм» від 28 березня 2018 р. № 926/5, видано задля забезпечення реалізації процедури наглядової пробації.
Наглядова пробація здійснюється щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням – ч. 3 ст. 10 Закону України «Про пробацію».
Відповідно до переліку пробаційних заходів, рішення про застосування пробації до засудженого приймається судом. На органи пробації покладено обов’язок надання судові всіх необхідних матеріалів щодо пробаційної програми, розробленої для конкретного засудженого.
Реалізація пробаційної програми передбачає:
1. Складання графіка реалізації пробаційної програми;
2. Виконання заходів, передбачених програмою;
3. Оцінку результатів проходження програми;
4. Підготовку висновку про виконання заходів, передбачених програмою.
Графік реалізації пробаційної програми додається до індивідуального плану роботи із засудженим. Реалізації пробаційної програми може передувати лікування засудженого від тяжких хвороб, які є небезпечними для оточуючих, алкоголізму, або вживання наркотичних засобів. Термін дії пробаційної програми не може перевищувати строку випробування, призначеного засудженому судом. Пробаційна програм може включати соціальну, психологічну роботу з засудженим, роботу з набуття ним нових знань та навичок, що в подальшому допоможе соціалізації засудженого.
Пробаційна програма може бути тимчасово перервана тільки за наявності поважних причин, що підтверджені документально – наприклад хвороба засудженого.
Якщо пробаційні заходи з об’єктивних причин виконати неможливо, відповідно пробаційна програма зупиняється без оцінки результатів.
Висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою, та оцінка результатів проходження програми додаються до матеріалів органу пробації, які подаються до суду щодо суб’єкта пробації у випадках, передбачених Кримінальним та Кримінально-виконавчим кодексами України.
 
Повернутись