Оратівський райвіськкомат оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділення комплектування

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом військового комісара

від 05.06.2019 № 37

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділення комплектування

Оратівського районного військового комісаріату Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Відповідає за проведення заходів, пов’язаних з організацією здійснення відбору громадян для проходження строкової військової служби, допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, фізичну підготовку призовників.

Знати положення чинних нормативно-правових актів України з питань відбору громадян для проходження військової служби за контрактом й у резерві.

Проводити роз’яснювальну та агітаційну роботу серед населення з  метою здійснення відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

Співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань проведення спільних заходів щодо пропагування військової служби за контрактом.

Пропонувати громадянам за результатами відбору посади, на які вони можуть бути призвані у разі прийняття на військову службу за контрактом.

Вести облік документів на громадян призовного віку.

Під час приписки і призову виконувати обов’язки начальника столу довідок.

Вести оперативний облік призовників.

Оформляти особові справи призовників та підтримувати їх в належному стані.

Приймати і знімати призовників з військового обліку.

Складати іменні списки явки громадян на приписку до призовної дільниці за днями явки.

Заповнювати і вести обліково-алфавітні книги (Ф-13) і включати в неї всіх призовників, які пройшли приписку або прибули на облік з других військових комісаріатів.

Вести базу даних призовних ресурсів;

в особливий період виконувати обов’язки, передбачені бойовим розрахунком та функціональними обов'язками.

в разі порушення чинного законодавства про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, військовий обов'язок та військову службу, призовниками чи керівниками підприємств, установ та організацій не залежно від підпорядкування та форм власності складати адміністративні протоколи та надавати на розгляд встановленим порядком.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн.,надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102), інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102

 .

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)копія паспорта громадянина України;

2)письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4)копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6)заповнену особову картку встановленого зразка;

7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів для участі у конкурсі - 15календарних днів із дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 09.00 до 17.00 за адресою: 22600, Вінницька область, смт. Оратів, вул. Пирогова, 4.

Останній день прийому документів – 20 червня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

22600,Вінницька обл., смт Оратів, вул. Героїв Майдану, 78

о 10.00,25 червня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Волос Михайло Іванович

тел. (097) 532-50-14

volos1984@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

 

2

Досвід роботи

Не потребує

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Уміння працювати з комп’ютером

1) володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

2) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

 

2

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності, 

2) навички управління,

3) стресостійкість,

4) оперативність,

5) уміння працювати в команді.

 

3

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність,

2) порядність,

3 ) дисциплінованість,

4) емоційна стабільність.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Знання законодавства

Конституція України, Закон України від 10.12.2016 №889-VIII «Про державну службу», Закон України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи службовця Збройних Сил України відповідно до посадової інструкції

Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII«Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Постанова Кабінету Міністрів від 3.06.2013 № 389«Про затвердження Положення про військові комісаріати», Закон України від 21.10.1993 №3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,

Положення від 28.12.2000 №1921 «Про військово-транспортний обов’язок», Постанова КМУ від 07.12.2016 №921 «Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних».

 

 

 

 

Військовий комісар

Оратівського районного військового комісаріату

майор                                                В.АДІСЕВИЧ

Повернутись