Перелік документів для реєстрації РРО

     Оратівське  відділення  Немирівської  ОДПІ нагадує про те, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг повинні застосовувати зареєстровані в податковій інспекції за основним місцем обліку персоналізовані опломбовані РРО, які переведені у фіскальний режим роботи.
  Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.
Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:
заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, яка  має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання;
копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
копію договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.
Копії документів засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця.
   У разі подання реєстраційної заяви в паперовому вигляді суб'єктом господарювання пред'являються оригінали відповідних документів, які повертаються суб'єкту господарювання.
   При поданні реєстраційної заяви в електронному вигляді оригінали таких документів пред'являються контролюючому органу разом із довідкою ЦСО про опломбування РРО та актом введення в експлуатацію.
 
Повернутись