Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Оратівській районній державній адміністрації за 6 місяців 2019 року

На виконання статті 40 Конституції  України, Закону України «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»райдержадміністрацією проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення.

Протягом 6 місяців 2019 року райдержадміністрацією отримано 76 звернень (протягом 6 місяців 2018 року - 74 звернення).

За 6 місяців2019 року 23 звернення прийнято на особистому прийомі  головою, його заступниками та керівником апарату райдержадміністрації, 57 звернень громадян отримано поштою або іншими засобами зв’язку від органів влади вищого рівня.

Усього в звітному періоді звернулось 464 громадянина (у 2018 році - 134), порушено 88 питань (у 2018 році - 80), серед яких найбільш суттєві стосувалися:

- соціального захисту населення -41 звернення, або 53,9 %;

            - аграрної політики і земельних відносин- 10 звернень, або 13,2%;

            - комунального господарства - 7 звернень, або 9,2 %.

Серед громадян, які звернулися до райдержадміністрації, 88 зазначили свій соціальний статус, зокрема, 2 багатодітні сім`ї, 4 інваліди І групи, 4 інваліди ІІІ групи, 5 одиноких матерів, 7 пенсіонерів тощо. У цих зверненнях порушувались питання соціального захисту.

Із 88 порушених у зверненнях питань на сьогодні 35 вирішено позитивно, щодо 49 звернень заявникам надано роз’яснення, 4 звернення перебувають на розгляді.

У структурі звернень за 6 місяців 2019 року тільки заяви. При розгляді звернень практикувались зустрічі із заявниками, комісійний розгляд порушених питань.

Протягом 6 місяців 2019 року 11 звернень, або 14,5% отриманих райдержадміністрацією, були колективними. У відповідному періоді 2018 року надійшло 7 колективних звернень.

На частину звернень, які були направлені та контролювались облдержадміністрацією, заявникам, з якими проводились особисті зустрічі, попередньо направлялись обґрунтовані відповіді з посиланням на законодавчі акти, роз’ясненням повноважень райдержадміністрації при розгляді порушених питань, рекомендації щодо можливих шляхів вирішення проблем.

У звітному періоді від органів виконавчої влади вищого рівня райдержадміністрації переадресовано 57 звернень (у 2018 році - 52 звернення). Частина таких звернень стосувалися питань життєдіяльності територіальних громад, що для вирішення потребують тривалого часу й не завжди можуть бути вирішеними в межах компетенції райдержадміністрації.

Для підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та надання кваліфікованої консультації під час проведення особистих та виїзних прийомів громадян головою, його заступниками та керівником апарату райдержадміністрації практикується участь фахівців управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Оратівської районної державної адміністрації.

Практично усі звернення, отримані райдержадміністрацією (окрім вирішених чи роз’яснених під час прийому), брались на контроль. Це забезпечило дотримання  передбачених законодавством термінів розгляду та вчасне інформування заявників про наслідки розгляду.

Реєстрація письмових та усних звернень громадян у райдержадміністрації здійснюється в комп’ютерній програмі системи «Лотус».

 Розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 березня 2018 року № 102 (в редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 20 грудня 2018 року         № 401) затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Оратівської районної державної адміністрації. Графік наглядно оформлений і розміщений у зручному для ознайомлення громадян місці в приміщенні райдержадміністрації. Також графік надісланий до виконавчих комітетів селищної та сільських рад району та оприлюднений  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 січня 2019 року № 9 затверджено графік проведення виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації у першому півріччі 2019 року.

 Питання стану дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» в  районній державній адміністрації розглядаються на нарадах при голові районної державної адміністрації.

Інформація пророботузі зверненнями громадян у районній державній адміністрації систематично оприлюднюється через засоби масової інформаціїта на сайті.

У районній державній адміністрації працює телефон довіри та пряма гаряча телефонна лінія за номером 2-12-05.

Створена та працює постійно діюча  комісія з питань розгляду звернень громадян.  До складу комісії увійшли керівники відповідних управлінь, відділів райдержадміністрації.  Протягом звітного періоду 2019 року проведено 6 засідань комісії, розглянуто 6 звернень.

    ЩОдо забезпечення щомісячного дня контролю, районною державною адміністрацією в рамках перевірок організації роботи із зверненнями громадян в селищній та сільських радах, установах та організаціях району, за відповідний період 2019 року розглянуто стан виконання доручення керівництва по 6 зверненнях.

 Протягом 6 місяців 2019 року проведено перевірки стану роботи із зверненнями громадян у 13 сільських радах району. За результатами перевірок відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630, рівень організації роботи із зверненнями громадян у більшості сільських рад відповідає вимогам чинного законодавства. Надана консультативна допомога, проаналізовано стан додержання вимог Закону України «Про звернення громадян та вказано на недоліки.

З метою покращення організації роботи із зверненнями громадян та виконання Указу Президента України № 109/2008 від 07 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування сільським радам рекомендовано забезпечити постійний контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розгляду звернень громадян та не рідше ніж двічі на рік виносити питання розгляду звернень громадян на засіданнях виконкомів сільських рад.

 

Повернутись