Про підсумки роботи служби у справах дітей Оратівської районної державної адміністрації у 2018 році

Служба у справах дітей структурний підрозділ Оратівської районної державної адміністрації на який покладається безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Основним завданням служби у справах дітей є виявлення, облік та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання юридичного правового статусу.
Протягом 2018 року діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації  була спрямована на підвищення ефективності дій щодо забезпечення захисту прав та інтересів дітей, розвитку усиновлення, інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На території району проживає 66 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 57 за первинним обліком, решта з інших територій.
Під опікою/піклуванням в 23 (двадцяти трьох) громадян перебуває 35 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ведеться контроль за цільовим використанням коштів опікунами/піклувальниками; щорічно опікуни/піклувальники подають звіти до служби про використані кошти.
Здійснюється нагляд за дотриманням опікунами/піклувальниками чинного законодавства щодо збереження життя та здоров’я дітей (опікуни/піклувальники проходять з підопічними дітьми медичні обстеження двічі на рік).
Щорічно службою у справах дітей готуються висновки про стан утримання, навчання та виховання дітей.
На обліку дітей, які мають правові підстави для усиновлення  перебуває 17 дітей.
Окрім того, службою у справах дітей здійснюється нагляд за умовами проживання та виховання  9 (дев,яти) усиновлених дітей, які проживають на території нашого району. Під час перевірок встановлено, що всі усиновлені діти проживають в належних умовах, забезпечені всім необхідним для повноцінного життя та розвитку, права дітей не порушуються.
На обліку кандидатів в усиновителі перебуває 1 (одна)  сім,я, яка виявила бажання усиновити одну дитину  жіночої статі віком від 0 до 4 років.
Із загальної кількості дітей взятих на первинний облік, 57 влаштовані у сімейні форми виховання - опіка/піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. Одна дитина, позбавлена батьківського піклування перебуває на повному державному утриманні у Вінницькому обласному дитячому будинку «Гніздечко».
На даний час в районі функціонує 5 прийомних сімей та 3 дитячих будинки сімейного типу. В них проживає і виховується 30 дітей. Протягом 2018 року  закрита  одна прийомна  сім,я, з якої вибуло 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. Відсоток охоплених дітей сімейними формами виховання до загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування становить 97 %.
Службою у справах дітей  систематично проводиться аналіз проблем, виявлених при функціонуванні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Немає повернень дітей до інтернатних закладів. При влаштуванні дітей до сімей звертається увага на збереження родинних стосунків. Випадків розірвання родинних груп дітей не було.
Заборгованості щодо фінансування прийомних сімей та будинків сімейного типу немає.
В 2018 році без батьківського піклування залишилося 11 дітей. Всі вони влаштовані в сімейні форми: 5 дітей під опіку в сім’ї родичів,  5 в дитячий будинок сімейного типу, 1 дитина-в прийомну сім,ю.
В звітному періоді 5 дітей знято з обліку на підставі досягнення повноліття. Відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку про надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку» особи, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримали вказану допомогу після досягнення повноліття.
В минулому році проведено 25 судових засідань за участі працівників служби у справах дітей.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей (50), 7 (14%) мають житло на праві власності, 43 (86%) – на праві користування.
На квартирному обліку селищної та сільських рад перебуває 3 дітей, які досягли 16-річного віку з вищевказаної категорії.
Службою у справах дітей ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, аналізуються звіти опікунів над житлом. 
Поновлюється інформація в особових справах щодо житла/майна; надаються висновки щодо нерухомого майна, права власності, або користування яким мають діти.
Протягом року працівниками служби у справах дітей спільно з головами сільських рад, дотичними структурами проведено 40 рейдів. Обстежено 48 неблагополучних сімей.  У провадженні суду перебуває 2 (дві) справи про позбавлення батьківських прав, решту батьків попереджено.
На даний час на обліку служби перебуває 19 дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах (батьки зловживають алкоголем, ухиляються від виконання батьківських обов’язків).
Спільно з працівниками поліції, районного центру служб для сім’ї, дітей та молоді відвідуються такі сім’ї, з батьками проводяться профілактичні бесіди, складаються акти обстежень умов проживання сім’ї та вживаються відповідні заходи.
З метою вчасного виявлення дітей, які потрапили в складні життєві обставини, служба постійно співпрацює з органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я, відділом освіти районної державної адміністрації, виконавчими комітетами селищної та сільських .
Упродовж 2018 року до служби у справах дітей надійшло 42 звернення. Питання, які порушувались у зверненнях виносились на розгляд комісії з питань захисту прав дитини, з інших надавались роз’яснення.
За звітний період проведено 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядались питання щодо призначення опіки/піклування, влаштування дитини-сироти в прийомну сім’ю, участь одного з батьків у вихованні дитини, про доцільність позбавлення батьківських прав, про відчуження майна неповнолітніх та інші. Надано 12 висновків з різних питань.
Оздоровчі послуги отримали 3 (троє) дітей-сиріт та 15 (п’ятнадцять) дітей, позбавлених батьківського піклування.
Кадрове забезпечення служби у справах дітей становить 4 штатні одиниці .
В службі у справах дітей створено і ведеться єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування єдина інформаційно-аналітична система «Діти», банк даних потенційних усиновителів, опікунів/піклувальників, кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, основною метою якого є удосконалення соціального захисту таких дітей, реалізації їх права на сімейне виховання, здоровий розвиток, удосконалення статистичного обліку таких дітей в інтересах самих дітей.
Спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням праці та соціального захисту населення до дня Святого Миколая проведено свято для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Дітям зазначених категорій вручено подарунки.
Районною цільовою соціальною комплексною програмою передбачено виділення коштів на проведення святкових заходів для дітей в 2018 році -
 10 000 тис.грн.
 
Сімя Дробахів с.Сабарівка
 
 
Повернутись