Про підсумки роботи з зверненнями громадян в районній державній адміністрації за 2018 рік

  На виконання статті 40 Конституції  України, Закону України «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року      № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» райдержадміністрацією проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення.
Протягом 2018 року райдержадміністрацією отримано 162 звернення (у 2017 році – 128 звернень). 
  У 2018 році 39 звернень прийнято на особистому прийомі  головою райдержадміністрації та його заступниками, 123 звернень громадян отримано поштою або іншими засобами зв’язку. 118 звернень до райдержадміністрації надійшло від  органів влади вищого рівня.
  Усього за даний період звернулось 274 громадян (у 2017 році - 527), порушено 174 питання (у 2017 році - 136), серед яких найбільш суттєві стосувалися:
- соціального захисту населення (отримання соціальних виплат, надання матеріальної допомоги, реабілітація, реформування законодавства із соціального захисту) - 40,8 %;
- аграрної політики і земельних відносин (власність на землю (приватизація, продаж, оренда та успадкування землі, земельні конфлікти) - 13,2 %;
- комунального господарства - 8,6 %;
- екології та природних ресурсів - 6,8 %;
- охорони здоров’я - 6,3%.
   Із  27 громадян, які зазначили свій соціальний статус звернулося 5 членів багатодітних сімей та одиноких матерів, 3 дітей війни, 16 осіб, що мають І, ІІ, ІІІ групу інвалідності, 10 пенсіонерів. Здебільшого у таких зверненнях порушувались питання соціального захисту.             
  Із 174 проблемних питань на даний час 98 вирішено позитивно, у 70 випадках заявникам надано роз’яснення, 6 – перебувають на розгляді.
У структурі звернень 2018 року тільки заяви. 
При розгляді звернень практикувались зустрічі  із заявниками, комісійний розгляд порушених питань, окремі звернення брались на продовжений контроль. 
  10,5 %, або 17 звернень, отриманих райдержадміністрацією, є колективними. На  їх долю припадає 9,8 % громадян із числа заявників. Протягом 2017 року надійшло 15 колективних звернень.
Найчисельніші  звернення від  жителів смт Оратів, с. Якимівка, с. Чагів.
Райдержадміністрацією отримано 16 повторних звернень (9,9 % від загальної кількості звернень). 
  З усіх звернень (частина, яких була направлена та контролювалась облдержадміністрацією) заявникам, з якими проводились особисті зустрічі, попередньо направлялись обґрунтовані відповіді з посиланням на законодавчі акти, роз’ясненням повноважень райдержадміністрації при розгляді таких питань, рекомендації щодо можливих шляхів вирішення проблем.                                                                                                                                                                                                          
  За звітний період від органів виконавчої влади вищого рівня райдержадміністрацією отримано 118 звернень  ( у 2017 році – 100 звернень). Частина таких звернень стосувалися питань життєдіяльності  територіальних громад, які для вирішення потребують тривалого часу й не завжди можуть бути вирішені в межах компетенції райдержадміністрації.
Адресовані органам влади вищого рівня звернення стосувалися: отримання соціальних виплат, субсидій; власності на землю (приватизації, оренди, продажу та успадкування); комунального господарства тощо.
  При розгляді цих звернень практикувалися  зустрічі із заявниками, комісійний розгляд проблем, надавались компетентні роз’яснення, рекомендації тощо.    
  Для підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та для         надання кваліфікованої консультації під час проведення особистих прийомів громадян головою райдержадміністрації та його заступниками практикується участь фахівців управлінь і відділів Оратівської районної державної адміністрації.
   Практично усі звернення, отримані райдержадміністрацією (окрім вирішених чи роз’яснених під час прийому, та тих, що направлені за належністю), брались на контроль. Це забезпечило дотримання  передбачених законодавством термінів розгляду та вчасне інформування заявників про  наслідки розгляду. 
   До виконкомів місцевих рад за 2018 рік надійшло 5004 звернення, з них 1140 письмових та  3864 усних. До районної Ради надійшло 138 звернення, з них 50 письмових та 88 усних.
  Реєстрація письмових та усних звернень громадян у райдержадміністрації здійснюється в комп’ютерній програмі системи «Лотос».
  На виконання п. 1 ст. 6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 березня 2018 року № 102 затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Оратівської районної державної адміністрації. Графік наглядно оформлений і розміщений у зручному для ознайомлення громадян місці в приміщенні райдержадміністрації, надісланий до виконавчих комітетів селищної та сільських рад району та опублікований в засобах масової інформації, розміщений на офіційному веб-сайті Оратівської райдержадміністрації. Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 03 січня 2018 року № 4 та від 03 липня 2018 року № 262 затверджено графіки виїзних прийомів громадян керівництвом Оратівської районної державної адміністрації у І та у ІІ півпіччі 2018 року.
  На виконання п.п. 7, 8 ст. 1 вищезазначеного Указу Президента України  питання  роботи із зверненнями громадян розглядалися на засіданнях колегії райдержадміністрації, зокрема 26 червня 2018 - «Про виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в райдержадміністрації» та 26 жовтня 2018 року - «Про стан дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» в  районній державній адміністрації». 
  Питання роботи зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації систематично оприлюднюються через засоби масової інформації.                                         
  У районній державній адміністрації працює   телефон  «довіри» та пряма «гаряча» телефонна  лінія за номером 2-12-05.
Керівництвом райдержадміністрації виконується ст.3 Указу Президента України  від 07 лютого 2008 року № 109/2008  щодо створення та роботи постійно діючої  комісії з питань розгляду звернень громадян.  До складу цієї комісії увійшли керівники відповідних управлінь, відділів райдержадміністрації.  Протягом 2018 року проведено 12 засідань комісії, під час яких розглянуто 13 звернень. 
  Райдержадміністрацією постійно проводяться перевірки стану роботи із зверненнями громадян у виконкомах селищної та сільських рад, установах, підприємствах та організаціях району, за наслідками яких розробляються пропозиції щодо вдосконалення роботи.
  На виконання п. 1 ст.5  Указу Президента України  від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 2018 року проведено  перевірки стану роботи із зверненнями громадян у 25 сільських та селищній ОТГ району. За наслідками підготовлено довідки про результати проведених перевірок організації роботи із зверненнями громадян.
 
 
Головний спеціаліст по роботі 
із зверненнями громадян
юридичного відділу апарату
райдержадміністрації                                                           М.Я. Кук
 
 
 
 
 
 
 
 
Повернутись