Відпустка для догляду за дитиною: скільки триває та чи може продовжитися у разі ліквідації/реорганізації установи

Хто має право на відпустку?
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996  року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Чи зобов’язаний роботодавець надавати оплачувану відпустку?
Роботодавець (підприємства, установи та організації) має право за рахунок власних коштів надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж до досягнення дитиною трирічного віку. Таке право встановлено частиною четвертою статті 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частиною другою статті 18 Закону № 504.
Чи може роботодавець відмовити у продовженні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку без збереження зарплати?
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку, відповідно до частини шостої статті 179 КЗпП та пункту 3 частини першої статті 25 Закону № 504. Відмовити в наданні працівниці такої відпустки роботодавець не має права.
Чи можна переривати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку без збереження зарплати?
Жінка має право оформити відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком відразу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Працівниця може перервати цю відпустку, приступити до роботи, після чого знову оформити її, якщо така необхідність підтверджена медичним висновком.
Як отримати відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку?
Щоб скористатися правом на відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, працівниця подає роботодавцеві заяву. У ній вона вказує дати початку і закінчення відпустки. Ці дати повинні входити в період, зазначений в медичному висновку про необхідність домашнього догляду за дитиною. До заяви додається довідка за формою № 080-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430. Зазначена довідка підтверджує необхідність домашнього догляду за дитиною. На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною на період, зазначений у заяві.
Коли трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи?
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Які категорії працівників не можна звільняти навіть при ліквідації чи реорганізації установи?
У разі звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпП діють обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників, встановлені статтями 184, 186-1 КЗпП.Згідно з частиною третьою статті 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Нагадаємо, що отримати безоплатну правову консультацію Ви можете звернувшись до відділу «Оратівське бюро правової допомоги» Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке працює з понеділка по п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: Вінницька обл., Оратівський район, смт.Оратів, вул. Г. Майдану, 107  тел. (04330) 2-11-44. 
Єдиний всеукраїнський телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).
 
 
Повернутись