Заява-звернення Ради церков та релігійних організацій Вінницької області з питання викладання предмета «Християнська етика»

Християнська традиція і мораль – фундамент сучасної цивілізації та системи загальнолюдських морально-етичних цінностей. Християнські етичні цінності є невід'ємною складовою частиною української національної культури, її духовним корінням. Їхня користь для суспільства доведена упродовж багатьох століть існування українського етносу. І в наш час, коли в Україні відсутня достатньо ефективна концепція виховання шкільної молоді, яка могла б активно протистояти загальній моральній кризі, запровадження у навчально-виховний процес вивчення християнських цінностей стане противагою аморальності, бездуховності та реальною альтернативою псевдоцінностям сучасної масової культури. З набуттям Україною незалежності у багатьох навчально-виховних закладах нашої держави, здебільшого у західних та південних областях, було запроваджено викладання предмета «Християнська етика». У 2005 році викладання цього предмета було започатковане на Вінниччині. На сьогоднішній день «Християнська етика» викладається у понад 100 навчальних закладах нашої області. Апробовані програми з християнської етики довели свою ефективність та дієвість у системі формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадської свідомості, активної життєвої позиції та ціннісних орієнтирів. Програми адаптовані до поліконфесійності та національних традицій українського народу. Вінниччина - регіон багатоконфесійний, і в цьому контексті може виникнути питання про необхідність забезпечення рівних можливостей для різних конфесій у викладанні цього делікатного предмета. З цього приводу варто зазначити, що «Християнська етика» як навчальний предмет не має конфесійної ангажованості. Особливістю курсу «Християнської етики» є акцентування на традиційних для України християнських духовних і моральних цінностях та поглибленому вивченні Біблії як однієї з фундаментальних основ християнського світогляду. Тому курс «Християнської етики» є толерантним та оптимальним до викладання і сприйняття учнями різних християнських віросповідань. А враховуючи те, що основні християнські етично-моральні норми не входять у протиріччя з найважливішими етичними цінностями основних релігій світу, «Християнська етика» позитивно сприймається й представниками нехристиянських конфесій, про що свідчить досвід деяких навчальних закладів Вінниччини. Викладання предмета «Християнська етика» веде до прищеплення християнських моральних цінностей, а, отже, до виховання духовної особистості, чесного працівника, відповідального громадянина, справжнього патріота України, непримиренного до будь-яких проявів аморальності. Переконані, що домінуюча частка християнської традиції в нашій країні є поважним аргументом для ознайомлення з її основами для всіх, хто живе в Україні, шанує її народ, його духовну культуру, традиції та звичаї. Нові політичні та соціальні реалії нашого буття виразно окреслюють пріоритети духовності та віри. На Вінниччині є всі умови для розвитку цих пріоритетів, а саме: є програми, методичні розробки, які пройшли перевірку часом, є вчителі, котрі бажають викладати «Християнську етику», є батьки, які хочуть, щоби їхні діти вивчали цей предмет. За наявності усіх цих умов очевидною є необхідність поширення викладання предмету «Християнська етика» на усі навчальні заклади Вінницької області. З таким проханням ми звертаємось до керівництва Вінницької облдержадміністрації, обласної ради, рад усіх рівнів, департаменту освіти, директорів шкіл, педагогів та батьків. Зі свого боку пропонуємо всебічну співпрацю у навчально-методичному забезпеченні предмета «Християнська етика» та підтримку від усіх членів Вінницької обласної ради церков та релігійних організацій.

Повернутись