Колегії

ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

10 січня 2019 року                                Оратів                                № 7

 

Про колегію районної

державної адміністрації

 

  На виконання статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 45, 50, Регламенту Оратівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 червня 2018 року № 233, Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569 (із змінами), зобов’язую:

        1. Утворити колегію Оратівської районної державної адміністрації у складі згідно з додатком.

         2. Затвердити Положення про колегію Оратівської районної державної адміністрації, що додається.

         3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 липня 2016 року № 327 «Про затвердження Положення про колегію районної державної адміністрації та її персонального складу».

         4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Лясковську І.М.

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                  О. ЧУГУНКІН

 

 

 

                                                                                   Додаток

                                                                      до розпорядження голови

                                                                      райдержадміністрації

                                                                      10 січня 2019 року № 7

 

                                                                               

 

С К Л А Д

колегії Оратівської районної державної адміністрації

 

ЧУГУНКІН

Олег Павлович

-

голова районної державної адміністрації, голова колегії (за посадою)

 

ПОЛІЩУК

Василь Іванович

 

-

перший заступник голови райдержадміністрації,  заступник головиколегії(за посадою)

 

ВОЛОЩУК

Людмила Станіславівна

 

-

заступник голови райдержадміністрації

(за посадою)

БАРАНОВСЬКИЙ

Федір Федорович

 

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

БИКОВА

Ніна Степанівна

 

-

голова районної організації ветеранів України(за згодою)

БОСЕНКО

Іван Петрович

-

начальник відділу агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

ГАЛУШКА

Олег Іванович

 

-

головний лікар комунального некомерційного підприємства «Оратівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

ДМИТРИК

Любов Вікторівна

-

начальник  Оратівської ДПІ Немирівського відділення ГУДФС  у Вінницькій області (за згодою)

КУЛІДА

Жанна Олександрівна

 

-

начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

ЛІВАНСЬКА

Тетяна Володимирівна

 

-

голова координаційної ради голів профспілкових комітетів (за згодою)

ЛОШАК

Галина Василівна

 

-

голова районної Ради(за згодою)

ЛЯСКОВСЬКА

Інна Михайлівна

 

-

керівник апарату райдержадміністрації

МАРЧУК

Микола Васильович

 

-

начальник фінансового управління райдержадміністрації

МОВЧАН

Світлана Василівна

 

-

начальник  відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Іллінецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області(за згодою)

 

НЕСВАРЛИВИЙ

Сергій Олександрович

-

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

ПРОКОПЧУК

Володимир Іванович

 

-

директор Оратівської районної філії Вінницького обласного центру зайнятості

(за згодою)

САДИК

Микола Іванович

 

-

головний лікар комунального некомерційного підприємства «Оратівська центральна районна лікарня»  (за згодою)

ПРЕДОЛЯК

Сергій Володимирович

 

-

начальник Оратівського відділення Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції  (за згодою)

 

ХОДЗІЦЬКА

Світлана Володимирівна

 

-

начальник архівного відділу райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                               І. ЛЯСКОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

10 січня2019року № 7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Оратівської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

1.2.  Колегія Оратівської районної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, Регламентом Оратівської районної державної адміністрації та цим Положенням.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

1.5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

 

2. Функції колегії

2.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва на території району;

- формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності.

2.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, бюджету району, державні, регіональні та районні програми у різних сферах діяльності та визначає шляхи їх реалізації.

2.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

2.6. Аналізує і координує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

2.7. Аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2.8. Розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів.

2.9. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.10. Заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств,  установ  та  організацій,  що  належать  до сфери їх управління.

2.11. Розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, 
заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає 
рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством,
 іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність 
займаній посаді відповідних посадових осіб.

   

2.12.  Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

 

3. Склад колегії

 

3.1.   До складу колегії входять:

- голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник і заступник голови (за посадою), керівник апарату, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

- у разі потреби - керівники територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок підприємств, установ та організацій можуть бути включені їх представники.

3.2. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

4. Організація роботи колегії

 

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

4. 2.  Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін їх розгляду, строки подання матеріалів, особи,  відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше ніж за 30 днів до початку року надають до  відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації погоджені з заступниками голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань на рік.

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації  узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

4.3. Затверджений план засідань колегії, не пізніше ніж за два тижні до початку року, доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.

4.5. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії,  узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучають їх до роботи з підготовки необхідних матеріалів.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційно роботи апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за 7 днів (позапланового – за 5 днів) до засідання подає його для погодження голові колегії.

У проекті порядку денного визначається доповідач з кожного питання та особи, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.

4.7. Структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, до відділу організаційної роботи  апарату райдержадміністрації подаються   з кожного питання такі матеріали:

4.7.1. Довідка з викладенням інформації, у якій вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.

4.7.2. Проект рішення колегії (візується виконавцем  та заступником голови  районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

4.7.3. У разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, інформації, звіти, діаграми таблиці тощо) з питання порядку денного.

4.8. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів райдержадміністрації, районних організацій та установ, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.

4.9. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

4.10. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання надають матеріали до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації відповідно до п.15 цього Положення.

Начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Не пізніш як за 2 дні до засідання колегії всі документи подаються голові колегії через керівника апарату райдержадміністрації.

4.11. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

4.12. Повідомлення членів колегії, голів місцевих рад про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрації її членів здійснюється відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації, інших учасників засідання - структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть відповідальність за своєчасність подання матеріалів та правильність їх оформлення.

 

5. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде її голова, у разі його відсутності - перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього - заступник районної державної адміністрації, на якого покладено виконання обов’язків голови районної державної адміністрації.

5.2. Засідання колегії є правомочним, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати керівника апарату райдержадміністрації.

5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.5. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії та особи, запрошені на засідання колегії для участі в розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

5.9. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

5.10. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше  органів виконавчої влади (місцевого самоврядування) приймаються спільні рішення.

5.11. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео, -фотозйомки і звукозапису.

5.12. Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, відповідними відділами апарату райдержадміністрації: загальним, юридичним, спеціалістом з питань контролю і через відділ організаційної роботи  апарату райдержадміністрації подає на розгляд голові колегії.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації .

5.13. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються організаційним відділом апарату райдержадміністрації та підписуються головуючим. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні.

Спільні засідання колегій оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату райдержадміністрації та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

5.14. Рішення колегії, розпорядження голови райдержадміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться організаційним відділом апарату райдержадміністрації до відома членів колегії, а загальним відділом апарату райдержадміністрації до структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.

5.15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії райдержадміністрації забезпечує відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації.    

5.16. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційної роботи та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації.

5.17. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації надає методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

Керівник апарату, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату райдержадміністрації.

5.18. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, який несе відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії.

6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють заступники голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) та спеціаліст з питань контролю апарату райдержадміністрації.

       6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                               І. ЛЯСКОВСЬКА